משה שרת – דמותו, פועלו, מורשתו


משה שרת – דמותו, פועלו, מורשתו

פורום מרכז צ'ריק תשע"ה

לרגל מאה עשרים להולדתו וחמישים למותו של ראש הממשלה השני של מדינת ישראל


מפגש 1, 13.11.14 – היבטים ביוגראפיים

יו"ר: ד"ר דימיטרי שומסקי (האוניברסיטה העברית בירושלים)

דוברים:  פרופ' גבי שפר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

פרופ' זאב צחור (מכללת ספיר ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

 

מפגש 2, 11.12.14 – תפיסתו הצבאית והביטחונית של שרת לפני הקמת המדינה ואחריה

יו"ר: פרופ' אלי לדרהנדלר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

דוברים:  ד"ר מאיר חזן (אוניברסיטת תל אביב)

פרופ' אורי בן אליעזר (אוניברסיטת חיפה)

 

מפגש 3, 15.1.15 – שרת ומדיניות החוץ בימי היישוב ובתקופת המדינה

        יו"ר: פרופ' עוזי רבהון (האוניברסיטה העברית בירושלים)

דוברים:  פרופ' דליה עופר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

פרופ' אורי ביאלר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

 

מפגש 4, 12.3.15 – היבטים אידיאולוגיים ופוליטיים

יו"ר: ד"ר מנואלה קונסוני (האוניברסיטה העברית בירושלים)

דוברים:  פרופ' אניטה שפירא (אוניברסיטת תל אביב)

ד"ר אבי בראלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

 

מפגש 5, 30.4.15 – שרת ו"השאלה הערבית"

יו"ר: פרופ' יפעת וייס (האוניברסיטה העברית בירושלים)

דוברים:  ד"ר הלל כהן (האוניברסיטה העברית בירושלים)

פרופ' מוטי גולני (אוניברסיטת תל אביב)

 

מפגש 6, 28.5.15 – שתי דרכים? משה שרת ודוד בן-גוריון

יו"ר ומגיב: פרופ' ישראל ברטל (האוניברסיטה העברית בירושלים)           

דוברים:   פרופ' שלמה אהרנסון (האוניברסיטה העברית בירושלים)

מר יעקב שרת (העמותה למורשת משה שרת, תל אביב)


העתקת קישור