אמרות משה שרת
אנו מוכרחים להיפגש עם הערבים על רקע המציאות
תאריך
22/5/1936
אם קובעים שאין באים במשא-ומתן עם הנהגה זו [...] מפני שהיא איננה באת-כוח העם הערבי, אזי צריכים להסתלק בכלל מקשרים פוליטיים עם הערבים. יכולנו להחזיק בעמדה כזו לפני עשר שנים, בשעה שעוד לא היינו לגבי הערבים גורם מציאותי כמו עכשיו. עכשיו אנחנו גורם מציאותי חזק, ואנו מוכרחים להיפגש עם הערבים על רקע המציאות – והרקע הוא שזוהי הנהגתם.
הקשר
בישיבת הנהלת הסוכנות
העתקת קישור