אמרות משה שרת
דרושה לעולם היהודי מהלומה חזקה כדי שיתעורר
תאריך
28/7/1936
אינני יודע מה קרה לגולה: או שהעולם היהודי מוכה פלצות ואינו יכול להרים ראש, או שדרושה לו מהלומה חזקה כדי שיתעורר.
הקשר
בוועדה מדינית, מפא"י
העתקת קישור