אמרות משה שרת
כשנבנה פה פעם מדינה יהודית, ילכו ויתחזקו הקשרים בין ארץ-ישראל ושכנותיה.
תאריך
22/5/1936
כשנבנה פה פעם מדינה יהודית, עם חקלאות ותעשייה מפותחות, מוסדות מדע ותרבות, והארץ תהיה מאוכלסת המוני יהודים, ברור שילכו ויתחזקו הקשרים בין ארץ-ישראל ושכנותיה.
הקשר
בישיבת הנהלת הסוכנות
העתקת קישור