אמרות משה שרת
לשלוח מחאות לסיפוק עצמי? בשביל זה אפשר לכתוב מאמר טוב
תאריך
19/3/1951
שנה
1951
בתגובה לשאלת ח"כ י. הררי, האם היתה מחשבה במשרד החוץ לשלוח מחאות גם למוסדות האו"ם? 
משה שרת: השאלה למה הכוונה: לשלוח מחאות לסיפוק עצמי? בשביל זה אפשר לכתוב מאמר טוב
הקשר
ישיבת ועדת חו"ב של הכנסת
העתקת קישור