יומן מדיני 1939

מחברים משה שרת

עורכים אהוביה מלכין

פרקי הספר