יומן מדיני 1937

מחברים משה שרת

עורכים אהוביה מלכין

פרקי הספר