דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 25.10.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 25.10.1937

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                      ירושלים, 25.10.1937

 

אינני מודה בכך שמשא-ומתן עם הערבים זוהי מצווה לשמה, ושעלינו להכריז השכם והערב על רצוננו בשלום. אעשה זאת כשאראה בזה תועלת, ולא אעשה דבר לשם ג'סטה בלבד. כשלנסבורי פנה להיטלר[1] היה הדבר בלי ספק מגוחך בעיני ד"ר סינטור, אולם לנסבורי ידע, לפחות, שהוא נושא-ונותן עם שליט של ארץ.

במשך כל השנים האחרונות עשינו מאמצים בלתי-פוסקים לנהל משא-ומתן עם הערבים, אבל בינתיים לא ויתרנו על שום דבר: העלייה שלנו נמשכת ועבודתנו הייתה בקו התקדמות. אולם עכשיו המצב אחר לגמרי. כתוצאה ממה שקרה ב-1936 הועמדנו בפני הכרעה: חלוקת הארץ או מקסימום פוליטי של העלייה ויתר הגזירות. עכשיו אי-אפשר לדבר על שלום סתם – צריך לדעת באיזו אפשרות אנו בוחרים.

איזה ערבי יהיה מוכן להסכים לעלייה יותר גדולה כחלק מהסכם בו נציע לו לדחות יחד את החלוקה, אם ידועה לו החלטת הממשלה על עלייה של לא יותר מ-1,000 איש לחודש? ואם נכון הדבר שבלחץ החלוקה עשויים הערבים להגיע למסקנה שיש לבוא לידי הסכם איתנו, הרי יש להגדיל את הלחץ הזה ולא להקטינו. עצם הפנייה שלנו לערבים על יסוד התנגדות לחלוקה מחלישה את הלחץ הזה ומרחיקה את סיכויי ההסכם. אף-על-פי-כן לא חדלה המחלקה המדינית לחפש קשרים עם מנהיגים ערבים. אולם מחנה אויבינו הקיצוניים בין הערבים נשאר בלי מנהיגים ונתון במבוכה, ואילו המתונים יותר – עדיין שאלה היא אם הם קיימים כגוש מלוכד ואם הם מייצגים מישהו.

והעיקר: על איזה יסוד עלינו לנהל את המשא-ומתן עם הערבים? אם על יסוד ארץ-ישראל בלתי-מחולקת, הרי אנו מחלישים במו ידינו את הלחץ אשר ד"ר סינטור דיבר עליו, ואם על יסוד החלוקה, הייתי רוצה לשמוע זאת מפי החברים השוללים את החלוקה.

אם על-ידי הפאן-ערביות נוכל להגיע לשלום עם הערבים, אהיה מתומכיה, אולם כיום הסיסמה הפאן-ערבית מזיקה לנו, ועלינו להילחם בה, אין זו סיסמת איחוד אמיתי של ארצות ערביות לשם בניין משותף, אלא קנוניה בה מנוצלת סיסמה זו לשם אינטרסים שונים של כל אחת מהארצות האלו, או של כנופיה כלשהי בכל אחת מהן. ועידת בלודאן דנה על דרכי משלות נשק לארץ-ישראל בשביל הכנופיות. תנועה זו מיועדת למלחמה והרס, ומחובתנו להילחם בה.

 

הערות

[1]  פגישת ג'ורג' לנסבורי (Lansbury) עם היטלר התקיימה באפריל 1936 (ראו ספרו Peace for Quest MY, עמ' 139).

 

העתקת קישור