מאסר עם ניר ועיפרון

מחברים יעקב שרת

עורכים יעקב שרת; רנה שרת

שנת הוצאה 2000

מו"ל העמותה למורשת משה שרת


בשבת השחורה – 29 ביוני 1946 – נעצרו כמה ממנהיגי היישוב ובראשם משה שרת במסגרת מבצע צבאי בריטי והובל למחנה המעצר לטרון. המבצע נועד לשתק את ארגון "ההגנה" ע"י החרמת נשק ומעצרים המוניים ולפורר את הנהגת היישוב ע"י מעצר ראשיה. משה שרת ישב במעצר ארבעה חודשים.

 

תקופה זאת הניבה יבול עשיר של מאות מכתבים ובתוכם חליפת מכתבים יומיומית בין העציר ורעייתו צפורה. קשר מכתבים אינטנסיבי זה, שכמוהו קיימו משה וציפורה אך פעם אחת בחייהם, מובא בכרך זה, בנוסף למכתבים לילדיו, וביחד עם נספחים המרחיבים את היריעה ההיסטורית הנפרסת במכתבים.פרקי הספר