מכתב 153 - פואה יקרה - 2.10.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 153 - פואה יקרה - 2.10.1946
כותרת משנה  יום ד',

 

                                                                                                                                   יום ד',  2.10.1946

פואה יקרה,

 

מחר אראך, ותמיד בערב כזה משונה בעיני הכתיבה, כי הפגישה תבוא חוצצת בין כתיבה לקריאה. אעפ"י כן.

ובכן, ראשית אודיעך כי דרשתי רשמית את דוסטרובסקי[1] והמפקד העביר בקשתי לי-ם. מחר אמסור לך זאת בע"פ, למען תוכלי ללחוץ, כדי להחיש. איני סבור שיש איזו התפתחות רצינית, אבל כנראה חלה אינפקציה באחת הבועות הגורמת לי מכאובים, בייחוד בלילות (סגולה נוספת נגד נדודי שנה!), ובינתיים צצה בועה חדשה ונמצא שאין לדבר סוף.

אך כל אלו שטויות. העיקר היא החדשה המפוצצת שנתפרסמה הערב - הפסק המו"מ עם מדינות ערב ודחיית המשכו לחודשיים וחצי: אין קץ ואין גבול לתחבולות האַשהייה.[2] ספק רב בעיני אם במסיבות אלו יתקשר איזה מו"מ שהוא איתנו, בתנאים או בלי תנאים. ואחת ממסקנותי - אישור ההנחה שמובטחת חֲרִיפָתֵנו כאן.

אשר לכן אני חוזר לנושא שלך. אני מבין היטב, כי זה שלושה חודשים את חיה "מיד לפה", אינך עורכת ואינך מבצעת שום תוכנית של פעולה. אין להמשיך כך, ואני מציע לך לחשוב ברצינות על איזה שדה עבודה. אולי תתייעצי עם גיורא יוספטל?[3] אני משער, שאין בירושלים טיפול רב בעולים, אך ודאי יש משהו, לפי ממדיה של ירושלים. שמא תראי אפשרות להיכנס לעניין לחצי יום? ברור שזה יחייב עוזרת ממשית מאוד בבית - נצטרך לשאת בזה. אנסה להחליף איתך כמה מילים מחר בעניין זה, אך ליתר ביטחון הנני כותב.

אני שמח מאוד שקובי משתתף בפועל ממש באופנסיבה ההתיישבותית החדשה.[4] אם לא זכה להגיע לחזית במלחמה,[5] הריהו יוצא לחזית חלוצית הנפתחת במסיבות שיש בהן לשוות לה חשיבות מדינית כבירה.

נשיקות עד מחר,

 

מ.


[1] פרופ' אריה דוסטרובסקי - רופא עור בכיר ב"הדסה" י-ם.

[2] "המשך ועידת לונדון נדחה ל-16 בדצמבר. הנימוק הרשמי: בגלל הוועידות הבינלאומיות לא יהיו המיניסטרים פנויים לשאלת א"י"; "סופר 'רויטר' על הנימוקים 'הבלתי-רשמיים' - הוועידה תתחדש אחרי מושב האו"ם והבחירות באמריקה ו'השפעת קולות היהודים תפחת', [...] בחוגים יהודיים בלונדון מביעים בגלוי אכזבה משום הדחייה הזאת"; "הסוכנות היהודית חזרה והדגישה את תביעתה - מלבד כל התביעות הכלולות בהחלטות פריס - לשיחרור המנהיגים כתנאי להשתתפותה בוועידת לונדון, אמר דובר הנה"ס במסיבה עם עיתונאי חוץ בירושלים ופירוש הדבר: שיחרור עם רשות להופיע כחברי הנציגות של הסוכנות בוועידה. מוזר הדבר, כי בעוד שהממשלה נראית מעוניינת בהשתתפות היהודים, הרי היא באה לקבוע מי יהיו נציגי היהודים ומי לא. אין הסוכנות היהודית יכולה להסכים לכך, ואם לא תתמלא דרישתה - היא לא תשתתף בוועידה. כן קיימים ועומדים, כאמור, התנאים האחרים שעליהם הוחלט בישיבת ההנהלה בפריס" ("דבר", 3.10.1946).

[3] גיורא יוספטל (1962-1912). עובד מח' העלייה והקליטה של הסוה"י. חבר קיבוץ גלעד. חבר מרכז מפא"י. ב-1943 התגייס לצבא הבריטי. לימים חבר הנה"ס, שר העבודה, שר השיכון והפיתוח.

[4] במכתב לא-מתוארך, כנראה מ-11.8.1946, ששלח לוי אשכול, אז מנהל מח' ההתיישבות של הסוה"י, למ"ש בלטרון, הוא מנמק ופורס את תוכנית המיבצע, ואומר: "השאלה מי ירים את העניין. באתי עם הרצפלד לכלל עצה להביא לפניכם את הדבר. אם נראה לכם העניין בכל חריפותו, עליכם לתבוע [את המימון] מהקק"ל ומהסוכנות" (אצ"מ 25/2955S). מ"ש השיב:

לליש [לוי אשכול[. בלב ונפש! בזה נוסח שדר, רשמי, בשם כולנו [להנה"ס בפריס]: "לקראת ההכרעה, שאלת עתיד אזור הנגב הצפוני היא הגורלית ביותר. כאן האוצר הגדול של קרקע ואפשרות השקאה רבתי. לנו כיום בו 9 נקודות. בניצול כל קרקעותינו שבעין אפשר להוסיף לפחות 15 ועד 20. כולנו ניתן הדין אם לא נבצע זאת. מבקשים מההנהלה להעמיד העניין בסדר-היום כשאלת חירום מרכזית ולקבל החלטה חיובית דחופה. יש אפשרויות גיוס אמצעים גם בארץ, אך המנוף בידי ההנהלה. מצפים בקוצר רוח לפעולתכם" (16.8.1946).

באיגרתו מ-3.9.1946 לוועידה ה-6 של מפא"י עמד מ"ש על "דחיפות וחשיבות מיוחדת לתוספת נקודות התאחזות בדרום" (ר' האיגרת בנספח 9).

[5] הבן יעקב, שהתנדב לחי"ל, נכלל במיכסת מתגייסי הפלמ"ח לחי"ל (רובם היו אנשי "המחלקה הגרמנית" של הפלמ"ח), שחוילו בינואר 1945 והיוו מחלקה פלמ"חאית טהורה (לרבות פיקוד פנימי) גם בצבא הבריטי. לאחר אימונים בבסיס הבריטי ג'ניפה שעל תעלת סואץ נשלחה המחלקה לחבירה עם הגדוד השלישי של החי"ל, שאנשיו לחמו אז בחזית נהר סֶנְיוֹ. בצפון איטליה. יום כניעת הצבא הגרמני לכוחות בעלות-הברית, 8.5.1946 (day-E), מצא את חיילי המחלקה בלב הים התיכון, בהפלגתם מנמל סואץ לנמל טרנטו.

 

העתקת קישור