מכתב 52 - שלום פואה - 1.8.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 52 - שלום פואה - 1.8.1946
כותרת משנה  יום ה'

                                                                                                         א-ן,  יום ה',  1.8.1946

שלום פואה,

 

לשאלת הביקור. מרים מבקרת אי-רישמית ודרך זו לא תיתכן בשבילך.[1] אילו חיים היה בריא, היה יכול לבוא הוא בדרך זו, אך לא את. ברכה באה והתראו, אך האיש כאן[2] דרש מדוד  ש י צ ו ו ה  עליה לא לעשות כזאת יותר.

אשר לאחת לחודש - מסיבות מקניטות ומשפילות. עומדים זה מעבר לגדר וזה מעבר לגדר, ובין שתי הגדרות כמה מטרים, וצועקים, בייחוד כשיש עוד מתראים וצריך להתחרות. ובכל המקרים הפגישה בנוכחות. מוטב להֵאָזר.

את יודעת מה? שילחי לי פעם פרחים - ציפורנים! או אפילו שושנים (סגורות!). אם תשלחי - הַרבי, להותיר לברני ולדוד.

שאלותיך העובדתיות ביחס לספרות הַפני אל ז"ש. אשר למה שיהיה - איני סבור שיהיה דין ודברים.[3] אך במחשבתי אני כל הזמן מתכונן לכך.

אצלנו הונהג סדר חדש - עלינו לכבות החשמל ב-11. מבחינה אחת זו לטובה - תריס בפני איחורים בנשף וקיצור שֵנה. אך אחת התוצאות היא כתיבה חטופה, כי קשה לכתוב במשך היום ולעת ערב מצטבר הרבה.

סעי סוף סוף לת"א בתחילת השבוע הבא! תקלטי את כל סיפורי המעשיות ותעבירי אלי.

כתבתי לך בדואר וצירפתי מכתב ארוך ליצחק שנברג - הערות ל"ימים ידברו".[4]

נשיקות לכם.

 

מ.

 

אם רד"ק אינו עומד בדיבורו - שילחי לי תמונתי ואחזיר לך![1] לפי עדות אורי מרץ ב-1998, ניתן לשחד קצין משטרה יהודי, ששירת בלטרון, ובאמצעותו לקיים ביקור ללא בקשה רישמית.

[2] כנראה מפקד ה"הגנה" במחנה לטרון שלום לוין.

[3] הכוונה, כנראה, לאפשרות העמדת המנהיגים העצורים לדין, כמדוּוַח: "לונדון (29). סופר מדיני של 'ניוז כרוניקל' כותב: 'היהודים הודיעו שלא ישתתפו בשום שיחות בטרם ישוחררו מנהיגי הסוה"י, אך ספק רב אם ישוחררו; לעומת זאת, קרוב לוודאי שיועמדו בקרוב למשפט" ("דבר", 30.7.1946).

[4] המכתב, שהוקדש להערות לשוניות שרשם מ"ש אגב קריאת "ימים ידברו", לא נמצא. את תשובתו למ"ש מ-22.8.1946 פתח י' שנברג כך: "למשה שרתוק במחנה אילון, השלום והברכה. שמחתי על מכתבך כמוצא שלל רב, אך שבתי ואמרתי אל לבי: אילו זיכה הקב"ה את סופרינו בעשרה קוראים כמוך - ודאי שהיו נאלצים לשבר קולמוסיהם וכו'. תודתי לך על כמה מהערותיך, שכבר הכנסתין לאכסמפלר המתוקן שלי". להלן נדרש י"ש להערותיו הרבות של מ"ש על פני 4 עמודים (אמ"ש).

 

העתקת קישור