מכתב 102 - שלום פואה - 3.9.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 102 - שלום פואה - 3.9.1946
כותרת משנה  יום ג'

 

                                                                                                                                   יום ג',  3.9.1946

שלום פואה,

 

היום ודאי לא אקבל מכתב ממך, בגלל נסיעתך לתל-אביב. בינתיים הגיעתני ידיעה כי אחיך הצפין לראות ילדיו.[1] אקווה, בכ"ז, כי הצלחת לראותו פנים. הֵרַצתי לו פתק[2] ואני מצפה למענה.

אם נכונה ידיעת רויטר[3] - ואין לשער שהיא מוטעית - הרי לע"ע נסתם הגולל. ההיגיון המדיני מחייב עכשיו בהחלט לא לסגת, כי נסיגה עכשיו פירושה דיסקרֶדיטציה גמורה כלפי חוץ ודימורליזציה בפנים. מיסרי זאת לז"ש, כי פיתקו כבר חתום ושלך נכתב אחרון – בבוקר.

הערתך על א"ד אפיינית מאוד – לוֹ.[4]

מה יהא על עיניך? האין תקנה? מנוחה - שינה ארוכה? או ריפוי?

מ ת י  יום הולדת ללה? י"ז?

נשיקות לכם,

 

מ.


[1] שאול אביגור, שבא מפריס לביקור קצר כדי לבחון את המתרחש בצמרת ה"הגנה", לרבות אפשרות

הצבתו בראשה עם פרישת הרמ"א מ' סנה, וכן כדי לייצג את ב"ג בוועידה ה-6 של מפא"י, נסע תחילה לבקר את ילדיו בכנרת.

[2] המכתב לא אותר.

[3] "לונדון, 2. סופרו הדיפלומטי של 'רויטר' כותב: ההודעה מאת בווין, שתימסר לחברי הנה"ס בפריס בקרוב, היא התשובה לפנייתה החדשה של הסוכנות אל מיניסטר החוץ במוצאי השבוע. לפי ידיעות ממקורות מהימנים הציע ד"ר נחום גולדמן הצעות חדשות לבווין בסוף השבוע שעבר, לאחר שחזר לפריס מלונדון, מפגישתו עם ד"ר חיים וייצמן. ההצעות החדשות היו בדבר התנאים, אשר לפיהם תוכל הסוכנות להשתתף בוועידה של א"י" ("דבר", 3.9.1946). נ' גולדמן הציע כי נציגי הסוה"י ישתתפו בווש"ע בלונדון בלי להתנות ואת בהשלמה בריטית מוקדמת עם הקמת מדינה יהודית בא"י, אך בהשלמה עם העלאת תביעה זו בשיחות (אביזוהר,  עמ'  175-174).

[4] ר' מכתב 86.

 

העתקת קישור