מכתב - פואה אהובת לבי היקרה מכל - 28.9.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב - פואה אהובת לבי היקרה מכל - 28.9.1946
כותרת משנה  מוצ"ש, ג' תשרי תש"ז

 

                                                                                               מוצ"ש,  ג' תשרי תש"ז,  28.9.1946

פואה אהובת לבי היקרה מכל,

 

כל הימים האלה חייתי איתך ואותך וחשבתי איך את שוכבת או מתהלכת על פני הבית או יושבת באיזו פינה - וחושבת. הנה, מחר שלושה חודשים מיום שקרעו בינינו. הן לעולם לא נשכח את הלילה ההוא ואת הבוקר. לא אוכל לומר כי הייתי סבור באותו יום, כשהובאתי הנה, שיחזיקוני כאן שלושה חודשים. והנה עברה התקופה הזאת וכאילו לא הייתה, ומבחינת סיכויי השיחרור הריני כבתחילת מעצרי.

כל מה שנשלח נתקבל ותודות אין קץ לך ולַכל.

קיבלתי תיבת תפוחים מנעמי[1] בכפר יחזקאל - האם זה נשלח דרכך או ישר? הודיעיני, כי ברצוני לכתוב גם לה, ויהא זה שכרה.

אני שולח לך ברכות שקיבלתי מ"אבודן" ומ"זרובבל" (מגדל הדגים באמבט),[2] פתק מפליא בלבביותו מיוסף ש'[3] וקטע מ"משמר" (מה תאמרי למעריצה החדשה[4] - אינני מכיר אותה כלל, אבל בכתיבתה היא מצטיינת תמיד בחופש וברחבות בקרב חבריה). אני מחזיר את הכרטיס של משה מ'[5] ומבקש שקובי או חיים, או שניהם, יבקרוהו ואולי יביאו לו איזה דבר, וימסרו לו ברכת שלומי: אין לו מה להצטער שאיננו בפנים, יבריא-נא במהרה; אחיו יגאל היה עמנו וכולנו מצטערים שעודנו ברפיח.

כן קיבלתי היום, ישר הנה, מברקים מדוריס ומלילי מלונדון, מברק מחסיד ציוני אחד, אלברט ק' אפשטיין משיקגו, ומברק מוועד המחנות באזור האמריקני באוסטריה. אני משער, שאילו ידעו יהודים בפינות שונות בארץ ובעולם שאפשר לטלגרף ישר, היינו מוצפים מברקים. לאמיתו של דבר, כדאי היה לארגן הפגנה כזו בעוד מועד - היא הייתה עושה רושם. רק אל-נא יעלה על דעת מישהו לעשות "קפיטל" מט"ו תשרי.[6] כל הבלטה אישית, כל הבעת יחס מיוחד לפרט, מעוררים כאן גירויים בלתי-נעימים בתכלית. כשם שאת בוחרת לא לכתוב על ג'[ולדי] כך אני כולא מה שיש לי לספר על ב'[רני] עד שניפגש.

מברל קיבלתי כאן מכתב נרגש מאוד, בעקבות הביקור ולקראת לונדון.[7] הוא מבטיחני שלבו שלם עם עמדתנו ולא יזוז ממנה. הוא מדבר על לבי שאכתוב לזקן[8] ולי קשה הדבר מאוד.

שאול אחיך כתב פעמיים: בפעם הראשונה פיתקה לבבית מאוד, מכווצת מאוד מבחינה עניינית.[9] בפעם השנייה בהכתבה לכ"ך[10] - אינפורמטיבית. עוד לא כתבתי לו שנית.

עיתונו של וילנסקי שפל וניקלֶה.

נשיקות וחיזקי,

 

מ.


[1] נעמי גלבוע - אחות משה כרמי.

[2] זרובבל - כינוי עזרא דנין. חקלאי. מחלוצי מגדלי הדגים בארץ. פעיל ה"הגנה" וממקימי הש"י הערבי.

לימים יועץ לענייני ערבים לכמה ראשי ממשלה בישראל. ספר זיכרונותיו ציוני בכל תנאי יצא לאור ב-1987.

[3] יוסף שפרינצק.

[4] רבקה גורפיין, סופרת ומסאית. חברת עין-שמר. רשימתה על מ"ש ב"משמר", גיליון ערב ראש השנה

(25.9.1946), מובאת בנספח 12.

[5] משה מוסנזון - חבר קיבוץ "נען". במל"ע-2 התנדב לצבא הבריטי ושירת בחי"ל. ב"שבת השחורה"

נפצע בנען, שכב כאסיר פצוע בסרפנד, ולאחר שביתת רעב הועבר ל"הדסה" בירושלים. ספריו על ימי המלחמה:  מכתבים מן המדבר ורשימות חייל עברי.

[6] תאריך יום הולדתו של מ"ש.

[7] המכתב לא אותר.

[8] חיים וייצמן.

[9] ב"פיתקה לבבית" מכוון מ"ש, ככל הנראה, למכתב שאול אביגור מ-5.9.1946, שם הוא אומר: "במצב המדיני כפי שהוא נראה לנו שם ובחזותו של בן-אביגדור לא אגע הפעם, כי זמני קצר ולבי מכני על האיחור בכתיבה ראשונה אליך ואיני רוצה לדחות", ומסיים: "שלום לבבי לכל חבריך. היה שלום וחזק. כל שדר ממך יקר לי. אני מאמצך אל לבי".

[10] כ"ך - כתריאל כץ. אחראי לשידורי המחתרת ב"הגנה". מבוגרי תנועת "החוגים". חבר בית השיטה ומפעילי מפא"י בקיבוץ המאוחד. לימים איש משרד החוץ, שגריר בוורשה ובמוסקבה, מזכיר הממשלה. המכתב המוכתב לא אותר.

 

העתקת קישור