* * * מכתבי משה שרת לבת יעל ולבנים יעקב וחיים
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  * * * מכתבי משה שרת לבת יעל ולבנים יעקב וחיים
כותרת משנה  מכתבים 182-168
                                                                        
העתקת קישור