מכתב 106 - פואה נשמתי - 5.9.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 106 - פואה נשמתי - 5.9.1946
כותרת משנה  א-ן, יום ה'

 

                                                                                                                       א-ן,  יום ה',  5.9.1946

פואה נשמתי,

 

בעצם התאריך הוא 6 בח', כי עכשיו אחת אחר חצות. למזלי האור מחזיק! התפלצתי היום בהודיע לי זאב, כי במפלגה הוטל עלי לחבר: א. גילוי דעת; ב. החלטות - שניהם בשביל הוועידה ושניהם למשלוח בבוקר. לא הועילה שום התקוממות פנימית - הייתי מוכרח לשַנֵס מותני. החלטתי מראש להסתפק בגילוי דעת. אף הוא גזל כשבע שעות בהפסקות. לפני כעשרים דקה גמרתיו,[1] כתבתי לבתנו ועכשיו לך. ודאי הבחנת כי הערב שוב זז משהו קדימה בלונדון,[2] אם כי בוושינגטון חלה נסיגה.[3] מלחמת עצבים!

בכ"ז עליך לגשת לוועידה - אולי תהיה לך הזדמנות בשבת או במוצאיה. לפחות בשבילי!

מניין לך שעיני עצובות? אני מקווה שלא.

שלום, לבי, נשארו לי רק חמש שעות לשֵנה, כי לזאב כבר לא אכתוב עכשיו אלא מחר בבוקר.

נשיקות לחמי'לי ולך.

 

מ.


[1] גילוי הדעת הגיע לתעודתו, התקבל בוועידה פה-אחד ופורסם במלואו ב"דבר", 10.9.1946. וב"הפועל הצעיר", 12.9.1946. מובא בנספח 10.

[2] נראה, שב"משהו זז קדימה" הכוונה לידיעה הבאה: "לונדון, 5 (ר). בחוגים יודעי-דבר בלונדון מוסרים, כי מיניסטר המושבות השיב למכתב הסוכנות וביקש יתר פירוט של נימוקי הסירוב והבהרת התנאים שלפיהם מוכנה הסוה"י להשתתף בוועידה" ("דבר", 6.9.1946).

[3] חרף התייצבותו כבר בחודש הקודם לימין עיקרון החלוקה, חזר נשיא ארה"ב לצדד ב"תוכנית

הפדרלית": "וושינגטון, 5 (ר). הנשיא אמר, כי הדין-וחשבון של גריידי-מוריסון - המלצות פדרליזציה של א"י שהוכנו בוועידה האנגלית-אמריקנית בלונדון - עדיין משמש נושא לדיון, והוא לא דוחה אותו" (שם, 6.9.1946). על התייחסות מ"ש לתוכנית הפדרלית ר' מכתב 43, הע' 3.

 

העתקת קישור