נספח 13 - משה שרת: גילוי דעת מטעם הוועד הפועל הציוני - 20.10.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  נספח 13 - משה שרת: גילוי דעת מטעם הוועד הפועל הציוני - 20.10.1946
כותרת משנה  מחנה לטרון, נוסח ראשון

 

 

משה שרת:  גילוי דעת מטעם הוועד הפועל הציוני

 

נוסח ראשון,  חובר במחנה לטרון,  20.10.1946[1]

 

1.  הווהפ"צ המצומצם שמע את הדוח של ההנהלה על המו"מ שניהלו חבריה בלונדון עם הממשלה הבריטית לפי הזמנתה ואשר מטרתו הייתה, לפי הגדרת הממשלה, לברר "את הצעדים שיש בהם כדי להפיג את המתיחות הקיימת בא"י".

2.  הווה"פ מאשר את העמדה שנקטו נציגי ההנהלה במו"מ זה ומביע את קורת רוחו מעמידתם האיתנה, בהציגם במרכז המו"מ את התביעה להרחבה ניכרת של העלייה ללא כל דיחוי, בדחותם לחלוטין כל הצעה שיש בה התחכמות לזכותם של היהודים לעלות לא"י בכל התנאים ובסרבם לעשות את דבר שיחרורם ממעצר ומגזירת מעצר של מנהיגי הציונות והיישוב לעניין של מיקוח מדיני.

3.  הווה"פ מביע את אכזבתו העמוקה מסירובה המוחלט של הממשלה להחיש מייד, באיזו מידה שהיא, את העלאת שארית הפליטה מאירופה. הוא מציין בהתמרמרות, כי גם עכשיו, לקראת החורף השני שלאחר המלחמה, שישה-עשר חודש לאחר דרישתה הראשונה של הסוה"י להקציב מאה אלף רישיונות עלייה כשיעור ראשון ודחוף, עדיין נתונה העלייה העברית בסד המיכסה הדלה שנקבעה לה כהמשך למשטר הספר הלבן, והנוהג האכזרי של שילוח מעפילי אירופה לגלות חדשה בקפריסין עומד בתוקפו.

4.  הווה"פ חוזר ומכריז כי שום כוח בעולם לא יחסום בפני שבי הגולה היהודית את דרכם לציון וכי העם העברי כולו, ובראש ובראשונה היישוב היהודי בארץ, יעשו כל מה שבידם להחיש הצלה ופדות לשרידי יהדות אירופה וליתר נידחי ישראל ע"י השרשתם במולדתם ההיסטורית.

5.  הווה"פ קובע, כי כל עוד מוסיפה הממשלה להפר את ההתחייבויות המפורשות המוטלות עליה במנדט בדבר הקלת העלייה היהודית, ולנהוג בניגוד משווע להתחייבויות אלו, לא יוכל העם היהודי לנוח ולשקוט, והחרדה העמוקה לגורל שארית הפליטה, שהקיפה את היישוב לכל חלקיו והמוסיפה להסעיר את רוחו - לא תישוך.

6.  הווה"פ מכריז כי התנועה הציונית שואפת כמקודם להשיג את מטרתה בדרך המו"מ המדיני וגיוס תמיכת דעת-הקהל הבין-לאומית; בדרך רכישת זכויות מדיניות ומימושן; בדרך האדרת המעשה החיובי בארץ ע"י עלייה המונית, יישוב נשמות ויצירת משק חדש יש מאין; בדרך ההגנה התקיפה על עמדות שנכבשו וזכויות שנרכשו.

7.  הווה"פ משקיף בחרדה על הייאוש שנזרע בלב רבים ביישוב ובעם היהודי מלהגיע לניצחון הצדק בדרכי שלום - ייאוש שאינו אלא פרי ההכרה, כי רק מתוך כניעה לכוח ולאיום השימוש בו מעלה ממשלת המנדט בהתחייבויותיה כלפי העם היהודי והחליטה להתעלם מכורח חייו ומזכותו לתקומה בארצו.

9.  מתוך ראייה בהירה של חומר המצב וסכנותיו מביע הווה"פ את הכרתו העמוקה, כי רק שינוי ברור ומהיר של המדיניות הנוכחית יחלץ את הארץ מן המשבר החמור העובר עליה.

10.  הווה"פ קורא לשלטון המנדט לפתוח לרווחה את שערי הארץ לעלייה יהודית; לבטל את חוק הקרקע המעמיד את בני העם העברי במצב של נחותי דרגה בתוך ארצם וסוגר בפניהם את מרבית שיטחה; לשים קץ למשטר השרירות והנגיסות ההמוניות השורר בארץ; לשחרר מייד את המנהיגים היהודים העצורים ולהחזיר את חופש התנועה והביטחון לאלה העלולים להיעצר.

11.  הווה"פ חוזר ומכריז במישנה תוקף לאחר פורענויות החודשים האחרונים, כי רק בהקמת מדינת ישראל פיתרון לבעיות העם היהודי וא"י כאחד. הווה"פ קורא לתנועה הציונית ולעם היהודי בעולם כולו להתלכד ולהגביר מאמץ למען השגתה המהירה של המטרה הזאת, משאת נפש של דורות וצורך דוחק של השעה ההיסטורית.[1]  המקור באצ"מ 25/10014S, ר' אחרית דבר, עמ' 372-370.

 

העתקת קישור