מכתב 69 - פואה, חבּיבָּתי - 12-13.8.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 69 - פואה, חבּיבָּתי - 12-13.8.1946
כותרת משנה  א-ן, יום ב', יום ג'

 

                                                                                                        א-ן,  יום ב',  12.8.1946

פואה, חבּיבָּתי,

 

נקראתי לקבלת פני חיים באמצע המרק. לבי נתחמץ למראה פניו - נפלו מאוד. גם הצלקות בצדעים (או אלוהים, מאיזו סכנות ניצל!), הגבה הקירחת למחצה, האצבע העקומה והרגל המגובסת, אשר מי יודע מה טמון בה לימים יבואו - דיכאוני לא מעט. הוא היה רך וענוג בלי גבול - איזה ילד! שוחחנו על מרפסת משרדו של המפקד - חופשים לגמרי. סיפר לי בפרטי פרטים על אורח חייו ב"הדסה" ועל מהלך הריפוי "מהמכתב ואילך". רצה לדבר עוד ועוד, אך השעה דחקה - לא המרק, חלילה! - אלא הקצין היהודי[1] התחיל מגלה קוצר רוח והיה הכרח לסיים. בסוף בסוף נתלחלחו העיניים הסיניות, אך נפרדנו בהתרגשות כבושה, ז"א בשקט.

ביחס לביקורי המשפחות, ברני החליט כנראה לעשות עסקים - אם מחשש לעצביה של גולדי או מתוך הוֹנוֹר, שבזה הוא כאילו מודה במעמדו כעציר פשוט. אשר לי, הריני מוכן ומזומן להקביל פניכם ובלבד שנוכל לשבת יחד ולשוחח כבני אדם. זאת נברר.[2]

במקרה אחרון, אם תבואו בהנחה שצד זה מסודר, וברגע האחרון יתברר שכופים עלינו את המשטר הכללי הנוהג כאן - לא אבוא, ותשובו כלעומת שבאתם, ואז אַל יאוש ואל קצף. אך אני בטוח שהעניין יסודר. תבוא רק המשפחה: את והילדים ותו לא. עכ"פ בפעם הראשונה. השעות הנוחות: 10 או 11.30 בבוקר, עוד יותר טוב 5 אחה"צ, אך שעה זו ודאי אינה באה בחשבון מחמת העוצר.

הודיעיני  י ו מ י י ם  לפני כן.

את קבק קיבלתי. התברר שכבר קראתי כרך זה. ביקשתי את הזז החדש!

מכתב ללה לא הגיע.

שלום והפעם להתראות,

 

מ.

 

[יום ג']  13.8

 

לפנות בוקר ראיתיך בחלום ניצבת ליד מיטתי ומסתכלת בי בשנתי. התעוררתי והנה חלום.[1] ראה מכתב 52 הע' 1.

[2] גולדי נדרשה לביקורי המשפחות במכתבה אל בעלה מ-21.8.1946:

הדו"ח שמסר צ'[בי שוורץ] בקשר לביקורי-הקרובים במחנה אינו עולה בקנה אחד עם דבריך-שלך. צפורה מתרגשת נורא, וכן הילדים, שלא איכפת היה להם פעם להיכנס דרך דלת המטבח. משה, לדבריה, גם הוא היה שבע-רצון. מה שאיני יכולה להבין הוא מדוע הוזמן גם איש זר להיות נוכח במיפגש משפחתי אינטימי זה שלהם, ומה טעם קיבל את ההזמנה ואף ביזבז את זמן-הפגישה היקר בסיפורים בטלים. לקחי-החיים לעולם אינם חסרים, ואנו-עצמנו ניראים כה שונים מן האחרים. צפורה עשתה מאמץ לשנות את דעתי, כדי שאבוא לביקור אף אני, אך כעת זו לגבי שאלה של כבוד-עצמי (גולדי יוסף, עמ' 207).

ובמכתב אל בנה עמי ב-2.9.1946:

לאחר שבעה שבועות שאבא עצור בלטרון, הוענק סוף-סוף רישיון לביקור של אחד מבני המשפחה אצלו במחנה. אבא שלח לי הודעה, כי מתוך סיבות שונות הוא נגד הסכמתי ל'חסד' הזה, אף שהוא משאיר את ההחלטה הסופית בידי. בתנאים אלה החלטתי שלא לערוך את הביקור. גם עלמה ולילה אינן רוצות "להסתנן" למחנה כפי שעושים אחרים (ילדיו של משה שרת ועוד) (שם, עמ' 226).

 

העתקת קישור