מכתב 174 - חמילי יקירי - 4.8.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 174 - חמילי יקירי - 4.8.1946
כותרת משנה  א-ן, יום א'

 

                                                                                                                                   א-ן,  יום א',  4.8.46

חמילי יקירי -

 

תודה לך על מכתבך. אין להצטער שלא נזדמן לך להיפגש פנים אל פנים עם כלי השרת של חורשי הרעה, אך מכל מקום טוב שנתבער החמץ.[1]

שמעת בוודאי, כי אביו של יריב[2] יצא לחופשי. כולנו שמחנו. אשר לאביך, חזקה שעוד יארכו הימים עד ישוב לצל קורתו ויש להיאזר אורך רוח. אך בוא יבואו הימים בהם נספר זיכרונות מימים אלה כמימי פורענות שחלפו לבלי שוב.

שלום וחזק!

 

א.


[1] נראה שהבן חיים השמיד בשלב כלשהו חומר רגיש משל מ"ש, שהיה עלול ליפול בידי הבריטים

[2] יצחק בן-אהרון.

 

העתקת קישור