מכתב 13 - פואה חמדת חיי - 8.7.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 13 - פואה חמדת חיי - 8.7.1946
כותרת משנה  אילון, יום ב' בלילה

 

אילון,  יום ב',  8.7.1946  בלילה

פואה חמדת חיי,

 

קיבלתי מכתבך מיום א' על הארוחה אצל השוורצים וכו'. אילו היה לך שמץ מושג כלשהו מהו מכתב שלך בשבילי כאן, היית כותבת יום יום, יום יום. אכן על הימים האחרונים אין בפי תלונה.

אבקשך להעביר ע"י אורי ד"ש ממני למשה ולשמואליק.

את כותבת על קור רוחי וכו' - אילו ידעת, אך הן את יודעת היטב, במה הוא עולה לי וכמה ספקות ולבטים קבורים תחתיו! מי יודע, מי יודע?![1]

                                                           _____________________

 

אני שולח לך חליפת חאקי לכביסה וחולצה לבנה לגיהוץ, לאחר שכיבסוה ו"גיהצוה" כאן.

היום הסתפרתי כאן וחפפתי ראשי בסבון השחור ששלחת לי.

שילחי לי פעם פירות טובים - שזיפים גדולים או משהו מעין זה. פעם שלחו לנו פירות, תאווה לעיניים, אך השחיתום ע"י איזה נוזל ממאיר שזילפו עליהם לחיטוי. כל שטיפה ומליקה לא הועילה להפיג בת-טעמו הנפסדת.

שלום לך, ליל מנוחה - מי יתנני שינה קלה ושקטה!

 

מ.

 

הבוקר הופיע הרב פישמן מבהיק בכתונת צחורה ושרווליה דווקא קצרים. כל מראות הבשרים גזו כקצף על פני מים. גם רוחו במעלה לרגל הודעת משרד המושבות עליו, שגם הרגיזה וגם בידחה אותו כהוגן.[2][1] לבטים בלתי-מפורשים אלה, שככל הנראה נסבו על שקילת הנזק והתועלת שבהפעלת "תנועת המרי", אוזכרו לעיל במכתב 6.

[2] "לרגל ההכחשה שפירסם משרד המושבות בדבר אופן מאסרו של הרב פישמן, מוסרים עדי ראיה ואנשים שביקרו אצל הרב פישמן במאסרו, את העובדות הבאות: אין כל שחר לגירסה הרשמית, שהרב פישמן סירב לקום מכיסאו ושהיה הכרח להרימו ממנו. כאשר נשמעה הדפיקה בדלת ביתו ביום השבת לפנות בוקר, פתח הרב פישמן בעצמו את הדלת, והבאים לא מצאוהו כלל יושב על כיסא. כשנתברר שדורשים ממנו לנסוע למשטרה, הודיע הרב פישמן שהוא מוכן ללכת ברגל כדי שלא לחלל את השבת, וביקש שירשו לחתנו ללוותו בגלל ראייתו הלקויה. כאשר רק יצא הרב פישמן מביתו תפשוהו החיילים והחלו דוחפים אותו אל המכונית. הרב פישמן נאחז ברשת הגדר ואז היכהו אחד החיילים. [...] מכל העובדות האלה אפשר להסיק על מידת האמת שבהודעה הרשמית, כי הרב פישמן לא הותקף, לא הוכה ולא נפגע" ("דבר", 7.7.1946).

 

העתקת קישור