מכתב 86 - משה יקירי - 23.8.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 86 - משה יקירי - 23.8.1946
כותרת משנה  יום ו', בוקר

 

                                                                                                          יום ו',  23.8.46,  בוקר

משה יקירי,

 

אמש ניגשתי לדובקין על מנת להביא לפניך כמה רשמים.[1] מסיפוריו קשה לסכם משהו מסוים, על השאלון[2] בוודאי יענה לך הבוקר. מדבריו יוצא שב"ג ניהל את העניינים בהרגשת אחריות גדולה. לכתחילה היה "משוגע מאוד", אך במשך הדיונים נקט טון מתון יותר. כאילו האנגלים הם שמעוניינים בשלב זה להגיע לאפשרות של מו"מ והם שחוזרים אחרי הסוכנות. על תנאי הסוכנות למו"מ כאילו אמר בווין, שאלה הם תנאים של עם מנצח לאויב מנוצח. מגמת הקרב עכשיו היא להביא את האנגלים לזה, שיבטיחו משהו ממשי - מדינה? - לפני המו"מ הגדול. אם יושג הדבר - יבוא שיחרורכם וכו' ואם ייפול - יהיה רע עד מאוד.

ראובן משמש מזכיר לב"ג. דובקין אינו יודע לספר שום דבר מסוים על התוכניות הקשורות בראובן. כאילו דובר על נסיעתו לאמריקה לאחר שהות בלונדון. בין ב"ג וקפלן יחסים מתוחים. ב"ג העליב מאוד את אליעזר - כאילו אמר לו שאינו מבין דבר בעניינים מדיניים, שראשו קפוא בשטח זה, וכאילו ק' איים בהתפטרות. מ"ס כדג במים. כאילו ב"ג קיבל אותו יפה מאוד.[3]

השגריר הבריטי בוושינגטון[4] - ידידך מכבר - כאילו תפס בראשו כששמע (מגולדמן![5]) על מאסרך[6] - כיצד הם אסרו את "משה", איזה mess [בלבולת; קלקלה] עשו חבריו במזרח התיכון! - לפי דובקין, שאול קיצוני יותר מב"ג. להגיד שדובקין הנהו מקור נאמן – קשה. מפזית תשמע בוודאי דברים ברורים יותר.

מוסיצ'יק, לו ראית את ירושלים בימים אלה! את ה"מוחרם" סביב בניין ג'נרלי, את יקירות לבנים שסותמים בהם את דלתות וחלונות החנויות! הלב מתפלץ. והדואר האומלל, שעובדיו יוצאים את הבניין פעמים ביום לרגל אזעקות! יש סוברים שאזעקות אלו מעשה ידי ערבים או גם אנגלים עצמם.

דָשָה[7] אכלה אצלי אמש. היא חזרה מאיטליה בימים אלה. סיפרה על שאול מהימים שהיה באיטליה, על עדה ס'[8] ועל אלון.[9] מזה האחרון היא התפעלה מאוד. על שאלתה מה יעשה באם תקום המדינה העברית הוא ענה - אשב בבית האסורים.[10]

שלום, חביבי. חזק! אני שולחת לך עוד עוגה ושני תפוחים.

נשיקה,

 

צ.

 

גולדי מסכנה מאוד. היא שיחה בפי כל לאחר שברני אסר על ביקורי משפחתו. שבת שלום.

 

צ.


[1] אליהו דובקין יצא לפריס ב-29.7.1946, לישיבות הנה"ס והוופ"צ הגדול שם; חזר ארצה ב-22.8.1946.

[2] נראה שהכוונה ל-17 שאלות בעניין השתתפות בווש"ע, שהיפנה מ"ש לז"ש במכתב מ-19.8.1946.

[3] מ"ס העיד לימים על פגישתו בפריס עם ב"ג ב-4.8.1946: "הפגישה עם ב"ג הייתה לבבית מאוד. הוא

רץ לקראתי במסדרון המלון, חיבקני ונישקני" (אביזוהר, עמ' 90 הע' 13; "השניים קיימו [בפריס] תקשורת הדוקה כשכנים למלון" (שם, עמ' 196, הע' 4).

[4] לורד אינווֶרצ'פל (ארצ'יבלד קלרק-קֶר). שגריר בריטניה בוושינגטון 1948-1946. ב-1925-1922 יועץ

שגרירות בריטניה בקאהיר וב-1935 -1938 שגריר בריטניה בעיראק. "שמחתי מאוד לקרוא היום בעיתון שאתה נפגש עם לורד אינווֶרצ'פל - הוא היה ידיד טוב מאוד שלנו" (וייצמן לב"ג, 6.11.1946 [וייצמן 22, עמ' 208]); "היה נוהג לומר למבקרים ציונים בשגרירותו כי הוא פרו-ציוני - תופעה נדירה במשה"ח הבריטי" (גנין, עמ' 246).

[5] נחום גולדמן (1982-1895). מדינאי, מנהיג ציוני. חבר הווהפ"צ משנת 1929. נציג הסוכנות בחבר הלאומים בזנווה (1940-1934), חבר ההנהלה הציונית משנת 1934. מנהל משרד הסוה"י בוושינגטון בתקופת מל"ע-2. אחרי המלחמה מילא תפקיד חשוב במגעים עם מנהיגי העולם מטעם התנועה הציונית, לרבות השגת הסכם השילומים מגרמניה. בשנים 1968-1956 נשיא ההסת' הציונית העולמית. כינוייו במכתבים: נ"ג: ג'; נחום; נחום ג'.

[6] נחום גולדמן נפגש עם שגריר בריטניה בוושינגטון במסגרת שליחותו לשם, שבאה בעקבות החלטת הנה"ס בישיבתה ב-5.8.1946, כדי לדון עם ראשי המימשל האמריקני על תוכנית החלוקה של א"י כהצעת-נגד לתוכנית מוריסון-גריידי.

[7] לא זוהתה.

[8] עדה סרני. מראשי המוסד לעלייה ב' באיטליה. אלמנת אנצ. סרני.

[9] יהודה ארזי. מראשי המוסד לעלייה ב' והרכש ל"הגנה" באיטליה.

[10] רבות מהיוזמות שנקט י' ארזי בפעילותו באיטליה בוצעו על דעת עצמו תוך התעלמות בוטה משיקולי

הממונים עליו ומהוראותיהם.

 

העתקת קישור