מכתב 22 - אהובַי - 13.7.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 22 - אהובַי - 13.7.1946
כותרת משנה  מוצ"ש

 

                                                                                                            מוצ"ש,  13.7.1946

 אהובַי,

 

הפגישה עם קובי הייתה שמחה עצומה וחוויה רבתי. דומני שהיה נרעש במקצת. אף אני שכחתי לשאול אימתי נודע לו הדבר - שמא בא עליו במפתיע בהגיעו הביתה.

שלום וחיזקו.

 

מ.

 

העתקת קישור