מכתב 46 - שלום פואה - 29.7.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 46 - שלום פואה - 29.7.1946
כותרת משנה  א-ן, יום ב'

 

                                                                                                      א-ן,  יום ב',  29.7.1946

שלום פואה!

 

היום חלה עלייה ניכרת במצב רוחי - מארבע סיבות: ראשית, האספקלריה של עיתונות הבוקר היתה קצת פחות קודרת מבימים הקודמים; שנית, שוחררו מכאן ארבעת אנשי גבעת אולגה[1] - ארבעה טיפוסים כבדים, פועלים ותיקים, מטופלים במשפחות - והשמחה בקהל אנ"ש הייתה רבה; שלישית, הבשורה על 2,600;[2] ואחרית - הסתפרתי כהלכה וחפפתי ראשי כיאות - אין כחוויה הזאת להרנין.

נוסף על כל אלה הגיעה יריעתך הרחבה והסבה אושר רב. מכל אלה יחד התנערתי קצת ואני מוכן לקראת ימים יבואו ברוח יותר איתנה.

במכתבך, המלא חוכמה והן (ברצינות!) יש שתי אימרות לא צודקות, אחת על "הזקן". על איזה יסוד? גם התואר שאת מצרפת לו אינו יאה. ואחת על הדם הנקי שייפול על ראשם של שאו ושות'.

גם אם הייתה מצידם הזנחה או התעקשות מטומטמת, לא הם אלא מישהו אחר הוא אב-נזקים.

אותו מישהו לא יינקה גם אם הזהיר. הוא מחונך ומורגל להפקרת חיים. במובן זה, תהום ללא גשר בינינו. וכשהוא מזהיר לא כל כך איכפת לו אם הזהרתו אינה נשמעת - שאם לא כן לא היה יוצא ידי חובה באזהרה בלבד, אלא מסדר את כל העניין אחרת, במסיבות המונעות מאליהן אפשרות של הפקרת חיים.

ברני קבל פתק מאת מ"מ המבקש ללמד זכות על עצמו כבעל המאמרים. אפשר אענה לו בפתק ואז אשלחנו לך ואת תמסרי לז"ש והוא ימסור לו.

א ל  ת ב ק ש י  ר ש ו ת  ב י ק ו ר.  אסור להיזקק לחסדיהם.

בהחלט להצטלם. ודאי בלעדי - איך אחרת אחזה בנועם הפנים? ואדרבא, יישאר לזיכרון!

אני מלא חימה על ב"ג המחזיק את ר' בפריס!

כתבתי לך היום בדואר.

שלום, שלום, שלום.

לך, לבתי ולבנַי.

 

מ.


[1] ככל הנראה מדובר בעצירים מ-945.125.11; בעקבות לכידת אוניית המעפילים "ברל כצנלסון" בידי הצי הבריטי, פשטה יחידת פלמ"ח ב-23.11.1945 על תחנת המשטרה הבריטית בגבעת אולגה, על חוף הים ממערב לחדרה, ופוצצה אותה. בתגובה על הפיצוץ הכריז הצבא הבריטי על עוצר וערך חיפושים ביישובי הסביבה, בשרון ובעמק חפר. עם התפרסם הידיעה על פעולת הצבא, נהרו רבים מתושבי הסביבה לעזרת היישובים הנצורים:

בחצרה של גבעת-חיים התאספו כ-2,000 איש מכל הסביבה [...] אנשי המשטרה פתחו במשא-ומתן, חברי הקיבוץ נתבעו להורות לכל ה'זרים' לצאת מחצרם ואח"כ להתייצב למפקד זיהוי. ן...] האנשים רוכזו במיכלאה, ובלשים עברו ועצרו כ-130 איש בלי אבחנה (סת"ה ג, עמ' 863).

[2] "האוניה 'הגנה' הביאה אתמול לארץ 2,701 עולים מפולין, רומניה, סלובקיה, הונגריה וארצות אחרות ("דבר", 30.7.1946). בהודעה רשמית נמסר: "הספינה (מסוג קורבֶט) 'באלבו', המובילה כפי שסבורים כ-2,600 עולים בלתי-חוקיים, נכנסה היום לנמל חיפה. אווירוני סיור השגיחו בספינה זאת ביום א'" (שם).

 

העתקת קישור