מכתב 178 - מִינֶאַהאַה, משוש לבי - 24.8.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 178 - מִינֶאַהאַה, משוש לבי - 24.8.1946
כותרת משנה  א-ן

 

                                                                                                                                   א-ן,  24.8.1946

מִינֶאַהאַה, משוש לבי,

 

קיראי נא בחוברת תמוז (3) של "עתידות" (ירחון לנוער) סיפור קצר לעזריה כהן, אחי אמוץ מורֵך,[1] ממשפחת הכוהנים אשר במוצא, וראית כתיבה למופת, מכל הבחינות. כל מילה קבועה במקומה כאבן יקרה במשבצתה - אין להחליף ואין להשמיט - והעיקר שכלי יקר זה של עבריתֵנו משקה אותך לרוויה את אוויר הארץ ואת בשמי ריחה.

יש אולי רק יָתֵד אחד: במקום אחד נאמר "למען לא" - תמיד מוטב "לְבַל".

 

א.


[1] אמוץ כהן היה מורה לטבע בגימנסיה העברית בירושלים. הסיפור: "מעשה-גבורה באפס יד".

 

העתקת קישור