מכתב 162 - פואה יקרה - 8.10.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 162 - פואה יקרה - 8.10.1946
כותרת משנה  יום ג'

 

                                                                                                                                   יום ג',  8.10.1946

פואה יקרה,

 

עכשיו כבר חצות ורק הרגע ניגשתי אליך. כתבתי הערב ארוכות לח"ג [חיים גרינברג] היוצא ביום ה'.[1] גם לז"ש ועוד למישהו.[2] גם מיברק חיברתי.[3] בימים האחרונים כתבתי דווקא לך ראשונה, אך הפעם הייתי מוכרח לפתוח בח"ג, וכיוון שפתחתי בו, המשכתי לפי החוט.

את השמיכה קיבלתי - לא זו שציפיתי לה, אך אין דבר.

במזג האוויר כאן תנודות לרוב, אך מבעד להן מתקרב הסתו בצעדים בטוחים.

השמעתם הערב ברדיו מפי איש שירות השידור, שביקר בנקודות החדשות, כי בקלטה - ובה בלבד - יש מכשיר רדיו? דוד רגז מאוד שהמשדר לא הזכיר, כי זהו מכשיר שקיבל נער אחד[4] במתנה לרגל בר-מצווה וויתר עליו לטובת אחיו הגדול, שעלה עם העולים.

אעפ"י שביקשתיך לבוא ביום ה', אחכה לך גם מחר, שמא לא נוח לך לבוא בחג. אם הפתק הזה יגיע לידיך לפני הביקור - אל תביאי עוגה, כי עוגת בטי עודנה שלמה כמעט. עוגה טובה מאוד!

הביאי או שלחי לי מַחְבֵּט - כאן מכת צרעות, ואעפ"י שדוד מפיל בהן חללים למאות (בלי גוזמה!), בכ"ז אין לעמוד בפניהן.

אני מתגעגע הפעם מאוד לראותך,

 

מ.

 

מה טוב שהלכת לקונצרט![1] מ"ש עומד במכתב זה בפרטות על המדיניות שצריכה המנהיגות הציונית בארה"ב לנקוט כלפי ממשלת ארה"ב בשאלת א"י, ולבסוף אומר: "אין לחלוק, שמעמדנו בארה"ב ומעמד ארה"ב לגבי מ.ה.מ. מצטרפים למכשיר היעיל ביותר, ואולי המכשיר היעיל היחיד, שיש בידינו כיום".

[2] המכתב ממוען ל"שמעי" - יעקב שמעוני, עובד האגף הערבי של המח' המדינית. לימים מחלוצי משרד החוץ ושגריר בבורמה.

[3] במברק, שנכתב אנגלית ב-7.10.1946, ממליץ מ"ש לפני ב"ג לנסוע לארה"ב כדי לבצר את החזית הציונית ולרתום את המימשל האמריקני לשבירת הקיפאון בא"י.

[4] חיים שרת. מדובר במקלט טרנזיסטורים, מופעל באור שמש, מוצר נדיר באותם ימים.

 

העתקת קישור