מכתב 141 - משה אהובי - 25.9.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 141 - משה אהובי - 25.9.1946
כותרת משנה  יום ד', ערב ראש השנה

 

                                                                                               יום ד',  25.9.1946,  ערב ראש השנה

משה אהובי,

 

לא ראיתי את ברל, לוועד הפועל לא ניגשתי, רק רדיו הבוקר שמעתי והוקל לי. "במסיבות הנוכחיות" יצאנו בכבוד.[1] פירושו - ישיבה ממושכת, אך נתאזר כוח וסוף ניצחוננו לבוא. כרגע איני מרחמת לא על וייצמן ולא על גולדמן. תפילה אחת בלבי - כי יהא לנו הכוח לעמוד בראש מורם עד הסוף!

אני מקווה שאתה כותב לי פרטים על ביקורו אצלכם.

שאול היה כאן אתמול. אגב, רוצה הייתי לדעת מה הוא כתב לך, הן קיבלת ממנו מכתב, לא כן?[2] בא אתמול בבוקר עם רות בתו לישיבת המרכז (או הוועדה הפוליטית), ומכיוון שברל נסע אליכם נדחתה הישיבה ונדחתה עד אשר הם נשארו ללון אצלנו. ממנו שמעתי על החלטת המפלגה, שנתקבלה אחר-כך גם בוועד הפועל.

הפעם אני שולחת פרחים בסידור אחד, לך ולדוד. וגם עוגה.

אין דבר, משה, אל ייאוש! עוד נחזיק מעמד!

ולבסוף שנה טובה!

להתראות בקרוב. וחזק!

בנשיקה,

 

צ.


[1] "מושב הווהפ"צ ננעל לאחר ישיבת לילה אור ליום ד', ערב ראש השנה, בקבלת החלטה אשר בה נאמר: 'בתנאים הנוכחים אין הנה"ס רואה אפשרות להשתתף בוועידת השולחן העגול בלונדון. הווה"פ ממלא את ידי ההנהלה להמשיך במאמציה ליצור את התנאים המוקדמים ההכרחיים להשתתפות בוועידה, ולהגיש את תוצאות מאמציה לדיון והכרעה לווהפ"צ'. החלטה זו נתקבלה ברוב של 16 נגד 6 קולות" ("דבר", 29.9.1946).

[2] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור