מכתב 140 - פואה יקרה ואהובה - 24.9.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 140 - פואה יקרה ואהובה - 24.9.1946
כותרת משנה  יום ג', כ"ח אלול תש"ו, בערב

 

                                                                                               יום ג',  כ"ח אלול תש"ו,  24.9.1946,  בערב

פואה יקרה ואהובה,

 

פתיחת מכתבך - ספרות ממש! דוד מתלעלע (לפי שנברג: זַחְלְיובִּיוַיֶטְסְיַה [רוסית: משתנק מעוצמת הרגשן]) מכתיבתך, והן הוא מפונק: אשתו סופרת!

היום היה מלא וגדוש, רב חוויות. בבוקר היה ביקור פלא: תמיק ולליק. שניהם היו חמודים בלי קץ וגבול. לליק הזהיר כולו - בפניו, בעיניו, גם בתלבושתו. תמיק רזתה ובגרה - רכּה עד כלות הנפש. כל אהבתי לרבקה נשפכת עליה. הם נסעו מפה לירושלים ובוודאי סיפרו לכם רשמים.

ואחר הצהריים - ביקורו של ברל. לכתחילה רצו שנשוחח במשרד, אך אני סירבתי. הודעתי שנשוחח רק בצריפנו ואם זה לא יותן, הרי רק נאמר לו שלום, אך לא נשב להתייעץ. טילפנו לירושלים והעניין הסתדר, רק התנו שייפגש עם ארבעתנו בלבד.[1] זאת שמרנו, ודוד ואחרים לא השתתפו בשיחה.

על הפגישה עצמה כתבתי לז"ש[2] ולברל עצמו.[3] הייתה שיחה טובה, מקומטת קצת מפני הזמן המוגבל. יצאנו לכאורה בהסכם גמור - ובלבד שיישמר. רמז ודוד רצו שאכתוב שדר לזקן.[4] סירבתי, כי אין לבי אליו כשם שאין לבו אלי.

קיבלתי היום דואר עצום: 18 שדרים, בתוכם מכתב ענקי מקלינוב, אשר טרם קראתיו: חומר לרה"ש. בין השאר גם מכתב נחמד מאוד מרגינה עם פתק-צוּפים מבעלה.

תודה ל"דודה שרה" בעד קופסת השוקולד. לידיעתך: כל השוקולדים והממתקים הולכים ישר אל הגדָיים, כי אנו הקשישים חוששים להשמין. רק פירות ועוגות משובחות מיועדים לתצרוכתנו.

התפוחים של אזרח היו נהדרים ואם יש עוד מאותו מין - אדרבא! אפילו בכסף מלא.

ועכשיו שלום ונשיקה ארוכה וחמה לך.

 

מ.


[1] מ"ש, דב יוסף, יצחק גרינבוים, דוד רמז.

[2] במכתב לז"ש מ-24.9.1946 דיווח מ"ש, כי בשיחה עם ב' לוקר "הודעתי [...] שיהא ברור בפנים, שבלי התרה אין הולכים [לווש"ע]  ו י ה י  מ ה".

[3] במכתב לב' לוקר מ-24.9.1946 הבהיר מ"ש:

רק אחרי נסיעתך עיינו בתמצית דבריך אמש במינהלת. יש שם חצי-פסוק, שממנו אפשר להסיק כי אם תעמוד בפני הברירה בין ויתור על שיחרורנו לבין הסתלקות האלוף [התפטרותו המאויימת של ח' וייצמן] - תבחר בראשונה. את דבריך בשיחת היום הבינונו אחרת. אנו מאחלים לך ולכולנו, שלא נעמוד כלל בפני אותה ברירה מרה, וחזקה עליך שתעקור הרים להעביר ברירה כזו מן העולם. אך אם חס וחלילה יעמוד בן-עוזר באיומו, היינו רוצים להיות בטוחים כי גם אז לא תזוז מן העמדה שקבעת היום, כי בלי שיחרור וחופש מינוי הנציגים אין כניסה למו"מ.

[4] חיים וייצמן.

 

העתקת קישור