מכתב 32 - פואה יקרה - 21.7.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 32 - פואה יקרה - 21.7.1946
כותרת משנה  א-ן, יום א'

 

                                                                                                      א-ן,  יום א',  21.7.1946

פואה יקרה,

 

הערב הייתה אצלנו רובינה. נפגשה איתנו נרגשת מאוד. אכלה אצלנו ארוחת ערב. לאחריה הלכנו איתה כולנו למחנה. התאסף כל הקהל - כ-500 איש. פתחתי. "לא הצגתי" את רובינה לפני הקהל ו"לא הצגתי" את הקהל לפני רובינה. ז"א עשיתי את שני הדברים. אמרתי שהופעתה בתוכנו, בפנים התיל, באה לחזק את ההכרה העמוקה הפועמת בנו, שאנו כולנו אסירי עם, שליחי חזית, ואנו בתוך ארצנו וסוף ניצחוננו לבוא. אמרתי לה שהקהל הוא אותו הקהל שלפניו הופיעה בעמדות העבודה ברחבי הארץ, בכינוסים חבויים[1] בסתר יערותינו, בפלוגות הצבא כאן ובמצרים, בחטיבה בהיותה בחזית,[2] לקול רעם התותחים - אותו הקהל בכל מקום, והוא בכל מקום לשם אותו הדבר. התרגשתי קצת ומחיאות הכפיים רעמו. פון-וייזל[3] אמר שהיה מעשה אמנות[4] ושלום[5] אמר שהנאום הרים את רוח המחנה. אח"כ - רובינה: תהילים, וביאליק ("אין זאת כי רבת צררתונו"), ואלתרמן ("העם האנגלי, עטור הניצחון"[6]) - מבחר קולע אל חוט השערה. אח"כ המונולוג הנצחי מ"האם" לצ'אפק, ושיר מלחמה רוסי בתרגום אלתרמן, ו"שיר השירים", ועפ"י בקשתי - "עץ הרימון" בלוויית הציבור. בסוף "התקווה" - מירכתי עמק אילון לתוך לב שמי הליל. "שיר השירים" היה השיא, ואכן היה זה שיאו של סעיף זה מכל הפעמים הרבות ששמעתיו. אח"כ עוד חזרנו אלינו ושתינו תה. באמצע התוכנית, בשעת ההפסקה, היא תפסה פתאום בזרועי והחלה ללחוש בהתרגשות: משה, איך הם יוכלו לשאת את פניהם, איך יוכלו להביט בעיניך? - אמרתי לה: אין דבר, אל ידאב לבך, אנחנו עוד נשאב כוח מזה. אבל אחר שליווינוה לשער והיא יצאה עם אבן-זוהר והנהג אל המכונית, והשער נסגר, ואנו נשארנו בפנים וחזרנו לצריפינו - נוכחתי לדעת שביקורה הפר את שיווי משקלי וגזל ממני את מנוחת נפשי.

רחל שלחה לי על ידה נשיקה. ביקשתיה למסור שלום לרחל ולזאב[7] לשושנה ולישראל ב',[8] ולפניה ל'[9] אלה עלו על דעתי. כן ביקשתיה לטלפן לעדוצ'קה. היא ידעה שאימא אינה יודעת.

אגב, שכחתי לאמר לה, כי היא האישה הראשונה שראיתי לאחר שלושה שבועות.

תודה על מכתבֵי היום, שלך ושל שני הגדולים.

אשר לעצותיכם, שלך ושל קובי, לגבי נושא הכתיבה, הריני מעריך מאוד את יחסכם הער לעניין ואת האמון שאתם נותנים ביכולתי, אך חוששני שלא הוכשרתי עדיין לכך. אנו חיים יותר מדי בצוותא, וחיינו עַצימים (אינטנסיביים בלע"ז)[10] יותר מדי, ואני עמוס יותר מדי דאגות יום יום משאוכל להתייחד עם זיכרונות עבר ולפרוש יריעה רחבה. עכ"פ אין לי ההעזה לנסות בזה.

לע"ע אין לי בקשות נוספות. אני חרד קצת לך - אני חושש שעוד מעט קט תתקוף אותך עייפות רבתי, לאחר כל המתיחות והיגיעה.

מחר אכתוב לך "רשמית". אף את עשי כן.

נשיקות לכם.

 

מ.

 

שילחו-נא לי את תצלומי רד"ק![1] של ה"הגנה" והפלמ"ח.

[2] להופעת חנה רובינה במחנה המעצר בלטרון, נודעה משמעות לאומית מובהקת; באפריל 1945 יצאה בשליחות אמנותית-לאומית, מטעם הוועד למען החייל, להופעות לפני היחידות הא"י במצרים ואח"כ לפני חיילי החי"ל בחזית איטליה. "רובינה שליחת כולנו היא" (יוסף ברץ בדברי פרידה בצאתה למסע ההופעות, "דבר", 5.4.1945).

[3] זאב פון-וייזל (1974-1896), מראשי התנועה הרוויזיוניסטית, רופא ועיתונאי. ממייסדי ההסתדרות הציונית החדשה (הצ"ח). נעצר ב"שבת השחורה". בתקופת המעצר כתב יומן, שיצא לאור ב-1947: תשעים ושניים ימי מעצר וצום - יומן אסיר ציון.

[4] "שרתוק פתח את ה'נשף' במילים קצרות, אבל משפטים מעטים אלה היו נאום מושלם, שבו ידע להביע את אשר הרגיש כל אחד מאיתנו - על כל פנים את רחשי לבי. היה זה נאום לאומי במובנה הטוב של מילה זו" (וייזל, עמ' 105).

[5] שלום לוין. שירת בצבא הבריטי בחיל האוויר, עסק בהברחת נשק ל"הגנה". נתפס ונשלח ללטרון (נעצר ב-11.6.1945, שוחרר ב-2.12.1946). מונה ע"י מיפקדת ה"הגנה" למפקד עצורי ה"הגנה" בלטרון (על פרשת הברחת הנשק והמעצר ר'  מרדור,  עמ'  139-133). שלום לוין העיד:

כדי שאוכל לנוע בחופשיות בעיסקי הנשק, הוצבתי לעבודה ב"וועד למען החייל" במצרים ובמדבר המערבי, לפי בקשת הסוכנות. מ"ש, שפגש בי במצרים, הזהירני שלא להסתבך בפעילות אסורה בהיותי שליח הסוכנות. לימים, משנפגשנו בלטרון, אמר לי: "טוב עשית שלא שמעת בקולי". מ"ש שינה את מהלך חיי. רציתי ללמוד הנדסת מכונות, אך מ"ש יעץ לי ללמוד כלכלה ונתן לי בלטרון שיעורים פרטיים ביסודות הכלכלה כשהוא נעזר בספרים שנשלחו ללטרון מאנגליה, על-פי בקשתו. כשהשתחררתי רציתי ללמוד כלכלה באוניברסיטה, אך דוד הכהן הפציר בי לוותר על הלימודים ולהמשיך בעבודה מחתרתית ב"תעש". לאחר שנים השלמתי את לימודי הכלכלה בביה"ס ערב. משנתמנה דוד הכהן לציר בבורמה שוב הצטלבו דרכינו. מ"ש, בהיותו שוחר שלום, העדיף למנות נספח מסחרי בעל רקע ביטחוני ולהימנע משיגור נספח צבאי, וכך נשלחתי לבורמה כנספח מסחרי (ראיון עם העורכת, יולי 1998). ר' מכתב 85.

מ"ש סיפר על שלום לוין:

שלום לוין, חברי למעצר במחנה לטרון, מפקד ה"הגנה" שם ותלמידי בתורת הכלכלה, כיום במשרד הביטחון, מושאל למשרד החוץ על-מנת שיצא לרנגון כנספח מסחרי בצירותנו" (יומ"א, 25.2.1955, 795);

ביני לבין שלום יחסים מיוחדים בנפשיותם, עם אהבה והכרת טובה בלי גבול מצידי ומסירות בלב ונפש והערצה מידו, הכל זכר למעצר בלטרון (שם 24.9.1956, 1725);

דברי שלום ביחס אלי היו כל הזמן כה נלבבים וחדורים רגש כה עמוק עד כי בגישתי להיפרד מהזוג גאה בי פתאום נחשול שהיה עצור מאותם הימים המזעזעים ובקושי כבשתי עצמי מלפרוץ בבכי. לחווה [רעיית ש"ל] אמרתי רק כי יש זמנים בחיי אדם, אשר יחסים ונכסים המתגבשים בהם נשארים גחלתו לכל ימיו (שם 1726).

[6] "טור שביעי" של נתן אלתרמן ("ואם יהיה צורך – לבדנו!"), "דבר", 11.5.1945  ומחברות אלתרמן, ד, הקבה"מ 1986, עמ' 107. הפזמון החוזר: "אנחנו נילחם בינות העננים / במדבריות וים / נמשיך את מלחמתנו. / ואם יהיה צורך - שנים על שנים! / ואם יהיה צורך – ל ב ד נ ו)

[7] רחל קטינקא. חברת נעורים של צ"ש. רעיית המשורר והמורה אהרון זאב. ידידי משפחה.

[8] שושנה ואלוף (מיל') ישראל ברנע (בוֹגַנוֹב). הידידות עם השניים החלה במחצית השנייה של שנות העשרים, בתקופת "דבר" של מ"ש - שושנה, שחקנית בתיאטרון "אוהל", עבדה בבקרים, להשלמת הפרנסה, כמחלקת עיתוני "דבר". ישראל היה ממקימי "אגד". התנדב לפלוגת ההובלה בצבא הבריטי ב-1940, במסגרת מיכסת מתנדבים שהוטלה על "אגד" ע"י המוסדות. לאחר שיחרורו ב-1946 בדרגת מיג'ור החל להקים ב"הגנה" את מסגרת חיל התובלה לעתיד לבוא. ב-1948 מונה למפקד החיל בצה"ל. אח"כ היה נספח צה"ל במוסקווה.

[9] פניה לוביץ. שחקנית "הבימה".

[10] חידוש לשוני של מ"ש.

 

העתקת קישור