ביבליוגרפיה
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  ביבליוגרפיה

 

ביבליוגרפיה

 

- אביזוהר, מאיר (עורך):  ד'  בן-גוריון  -  לקראת  קץ  המנדט  (זיכרונות מן העיזבון: יוני 1946 - מרס 1947), עם עובד/המרכז למורשת בן-גוריון/אוניברסיטת בן-גוריון בנגב/החברה להפצת מישנת דוד בן-גוריון, 1993.

- אבן, אבא:  פרקי  חיים,  מעריב, 1978.

- אגרון, גרשון:  אסיר הנאמנות, ניומן, 1946.

- אדם, מוניה:  קשר  אמיץ,  משרד הביטחון, 1986.

- אחי-יוסף (משה בן-אלול):  "משה שרת קורות חייו", "דבר השבוע" דצ' 1953-ינ' 1954.

- אטיאש, משה (עורך):  ספר  התעודות  של הוועד הלאומי לכנסת ישראל בא"י תרע"ח-תש"ח (1948-1918), 1963.

- אלתרמן, נתן:  מחברות  אלתרמן,  הקיבוץ המאוחד, 1986.

- בגין, מנחם:  במחתרת,  הדר, 1977.

- בן-אלול, משה - ר' אחי-יוסף.

- בתל, ניקולס:  המשולש  הארץ-ישראלי,  עידנים-ידיעות אחרונות, 1979.

- גולן, שמעון:  מרות  ומאבק  בימי מרי, יד טבנקין, 1988.

- גופר, חיים:  בלילות  חשוכי  כוכבים,  משרד הביטחון, 1993.

- גלבר, יואב:  המאבק  לצבא  עברי,  יד יצחק בן צבי, 1981.

- גנין, צבי:  "תוכנית החלוקה ושליחות נ' גולדמן לוושינגטון, 1946", ב"הציונות" ה' אונ' ת"א/הקבה"מ, 1978.

- דינור, ב"צ (עורך ראשי),  ספר  תולדות  ההגנה,  הספרייה הציונית/צה"ל/מערכות, 1954.

- הלר, יוסף:  במאבק  למדינה,  מרכז שזר, 1985.

- הלר, יוסף:  לח"י - 1949-1940, מרכז שזר/כתר, 1989.

- הלר, יוסף:  "מהשבת השחורה לחלוקה" ב"ציון", שנה מ"ג, חוב' ג-ה, 1978.

- הלר, יוסף:  "המדיניות הציונית בזירה הבי"ל לאחר מל"ע-2 - פרשת ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית 1945/6" בשלם, מחקרים  בתולדות  א"י  ויישובה  היהודי,  ספר שלישי, יד יצחק בן צבי, 1981.

- הנהלת ההסתדרות הציונית:  הקונגרס  הציוני  הכ"א,  ז'נווה, ספטמבר, 1939.

- ויצמן, חיים:  מכתבים  ומסמכים  (אנגלית), 1977 .P.U Books/Rutges  Transaction.

- יוסף גולדי:  עיר  ואם, מס 1979.

- יוסף, ברנרד:  השלטון  הבריטי  בא"י,  מוסד ביאליק, 1948.

- הורוביץ, דוד:  בשליחות  מדינה  נולדת,  שוקן, 1951.

- כהן, גבריאל:  צ'רצ'יל  ושאלת  ארץ-ישראל,  עמ'  ס"ו-ס"ז  יד בן-צבי, תשל"ו.

- לב-עמי, שלמה:  במאבק  ובמרד,  משרד הביטחון.

- מרדור, מוניה:  שליחות  עלומה, מערכות, 1957.

- ניב, דוד:  מערכות  הארגון  הצבאי  הלאומי,  6 כרכים, מוסד קלוזנר, 1980-1965.

- סלע, אברהם:  "מגעים מדיניים בין הסוה"י וממשלות עבה"י ומצרים, 1946", ב"הציונות" י', אונ' ת"א/הקבה"מ, 1985.

- עוגן, שרגא:  "בין גדרות התיל", מבפנים כ"ח, חוברת 3, אוגוסט 1966.

- עומר, דבורה (עם רחל ודוד לאור):  התחנה  טהרן,  כתר, 1988.

- פון-וייזל, זאב-וולפגנג:  תשעים  ושניים  ימי  מעצר  וצום,  טברסקי, 1947.

- פריסטר, רומן:  ללא  פשרה  (ביוגרפיה של יצחק גרינבוים), זמורה-ביתן, 1987.

- קורן (קורונל) דוד:  "יומן לטרון" ב"משמרת", ביטאון נוער מפא"י, נובמבר 1941.

- קלארק, תורסטון:  בדם  ואש,  דומינו, 1981.

- קרוסמן, ריצ'רד:  שליחות  ארצישראלית,  ספריית פועלים, 1947.

- קרליבך, עזריאל:  ועדת  החקירה  האנגלו-אמריקנית  לענייני א"י,  צ' ליינמן, תש"ו.

- ריבלין, גרשון (עורך):  לאש ולמגן,  תולדות הנוטרות  העברית,  מערכות, 1962.

- שאלתיאל, אלי:  תמיד  במרי – משה  סנה,  ביוגרפיה  א',  עם עובד, 2000.

- שגב, תום:  ימי  הכלניות,  כתר, 1999.

- שטיין, א"ש (עורך):  הנוטר  העברי,  הוועד הארצי למען החייל היהודי, 1946.

- שמיר, גדית:  ילדי  טהרן,  מאיר אהד, 1989.

- שפר, גבריאל:  משה  שרת – ביוגרפיה  של  מדינאי  מתון  (אנגלית) - ר'  Gabriel Sheffer .

- שרת, משה:  אורות  שכבו,  עם עובד, 1969.

- שרת, משה:  בשער  האומות  (1949-1946), עם עובד, 1966.

- שרת, משה:  יומן  אישי  (1957-1953), א-ח, מעריב, 1978.

- שרת, משה:  יומן  מדיני  (1942-1936), א-ה, עם עובד/הספרייה הציונית, 1979-1968.

- שרת, משה:  מחברת  תרגומי  שירה,  עם עובד, 1965.

- שרת, משה:  נתראה  ואולי  לא,  עמותה למורשת מ"ש, 1998.

Colonial Office: Palestine – Statement of Information Relating to Acts of Violence, London, july 1946.

Seffer, Gabriel:  Moshe Sharett, Biography of a political Moderate, Oxford U.P. 1996.

 

העתקת קישור