מכתב 56 - פואה - 4.8.1946
שם הספר  מאסר עם ניר ועיפרון
שם הפרק  מכתב 56 - פואה - 4.8.1946
כותרת משנה  יום א'

 

                                                                                                         א-ן,  יום א',  4.8.1946

פואה,

 

"רב-חן" אין-קץ בעד מכתבך היום. כן תוסיפי, אך למען כל השמות שבעולם אל תחודי חידות כתב וכתיב. אותיות ברורות, ואם יקרה שהמילה יוצאת מטושטשת - מוטב למחוק ולכתוב מחדש מלהפקירני לניחושים. ואת התצלום, אחרי הכל, לא שלחת! דבר כה קטן, קל ופשוט ובשום פנים ואופן אי-אפשר להביאו לידי ביצוע, זה שבועות!

עוד יום עבר, לפנינו עוד שרשרת ארוכה. העניינים מסתבכים.[1] לכוחותי אל דאגה - יספיקו לכל פורענות. אך לשקוט לא אוכל. אני נתון עכשיו לנחשול של נדודי שינה. אעפ"י שאיני עוצם עין במשך היום - בשוכבי בלילה אני מתגלגל קרוב לשעתיים עד שמתרחם עלי מלאך השינה וגם במשך הלילה אני מתעורר וחוזר.

הפעם בקיצור, סילחי נא. עייפתי.

 

מ.[2]


[1] "וושינגטון, 1 (פלקור). מ'הבית הלבן' נתפרסמה היום אחה"צ ההודעה הבאה: הנשיא טרומן מעיין עתה בהצעות אלטרנטיביות שונות, שהובאו לפניו ע"י ועדת הקבינט בשאלת א"י [שמינה הנשיא טרומן, בעיקר לנושא עליית המאה אלף] והחליט, מתוך התחשבות בבעיה בשלמותה, לבקש את מר גריידי וחבריו - חברי ועדת המומחים האמריקאית - לחזור לוושינגטון בכדי לדון עם הנשיא בכל פרטי העניין" ("דבר", 4.8.1946); "כשנודע בפריס [למשתתפי מושב הנה"סן כי טרומן מתכוון לכנס את 3 חברי ועדת הקבינט לא"י, את 3 חברי ועדת גריידי וכן את 6 החברים האמריקנים של וא"א כדי לדון במצב, יעצו ידידי הציונות המקורבים למימשל שיישלח לוושינגטון חבר הנהלה עם סמכות להביא את דרישות המינימום של הסוכנות ביחס לתוכנית מוריסון-גריידי" (הלר-שבש"ח, עמ' 33); על רקע זה שיכנע נ' גולדמן את עמיתיו בפריס, לרבות דב"ג, לדגול בעיקרון חלוקת א"י (כלומר לזנוח את "תוכנית בילטמור") ונשלח לוושינגטון מטעם הנה"ס, שם נפגש ב-7 באוג' עם שה"ח דין אצ'יסון ושיכנע אותו לדגול בעיקרון החלוקה. אצ'יסון שיכנע את הנשיא טרומן לדגול אף הוא בעיקרון זה (שם, עמ' 40-33). "בתוך האפלה מופיע נ' גולדמן ובהינף-יד מצביע על מוצא מן הסבך וכמעט מחולל נס דיפלומטי, אשר עשוי היה להירשם על דפי ההיסטוריה היהודית כשווה-ערך להצהרת בלפור [...] במרוצת חמישה ימים עלה בידו לשכנע את דין אצ'יסון האנטי-ציוני לתמוך בהקמת מדינה יהודית ואף להשיג לכך [...] את הסכמתו של הנשיא טרומן"  (גנין,  עמ' 255).

מ"ש סבר, שהחלטת הנה"ס בפריס להתנות השתתפות בשיחות לונדון בקבלת עיקרון הקמת מדינה יהודית ובהימנעות מהידרשות לתוכנית מוריסון-גריידי הייתה מישגה, שחסם את הדרך להידברות עם בריטניה. לפי הלר, ב-1.8.1946 עדיין היה מ"ש "מוכן לתמוך בתוכנית מוריסון-גריידי מתוקנת כבסיס למאבק מדיני עד שתתקבל החלוקה כפיתרון" (הלר-שבש"ח, עמ' 31)

[2] ביום זה כתב מ"ש גם לבניו חיים ויעקב. המכתבים מובאים בעמ' 356, 357.

 

העתקת קישור