יומן מדיני 1936

מחברים משה שרת

עורכים אהוביה מלכין

פרקי הספר