דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 17.5.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 17.5.1936

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                      ירושלים, 17.5.1936

 

מקרה הרצח בקולנוע "אדיסון"[1] אמש כבר התפרסם בעיתונות. יש להתפלא על הקהל שהתאבן והתבלבל ולא מצא עוז בנפשו לתפוס את הרוצח. לפי הידיעות שקיבלנו ממקורות שונים החליט "הוועד הערבי העליון" לעבור לטרור אישי, לא רק סתם נגד יהודים, אלא גם נגד מנהיגים יהודים וגם נגד הפקידים הבריטים. פקידי הממשלה קיבלו מכתבי איום אישיים, העושים רושם רציני.

אמש הגיעו אלינו ידיעות מדאיגות. ב-15 במאי טילגרפנו ללונדון שיש לחשוש להפסקת העלייה לאחר שהערבים לא הסכימו לקבל את הצעת הנציב לוועדה מלכותית. נודע לנו, שהנציב העליון הודיע טלגרפית ללונדון על דחיית "הוועדה המלכותית" על-ידי הערבים ודרישתם להפסקת העלייה. הוא הודיע גם שדחה את הדרישה הזאת ושאל אם עליו להכניס שינויים בהודעתו. פירוש הדבר שהוא מעביר את ההחלטה בענייני העלייה לממשלה בלונדון. ידיעה אחרת אומרת שמחר תתקיים ישיבת הקבינט בה ידונו בהצעה להפסקת העלייה.

מסרנו את הדבר טלפונית לדוב הוז הנמצא בלונדון, וביקשנו ממנו להתקשר מייד טלפונית עם וייצמן, שבא בערב לפריס, ולומר לו שיטוס בבוקר ללונדון ויתראה עוד היום עם ראש המיניסטרים ועם מזכיר המושבות. ביקשנו מדוב הוז להתראות עם ראש האופוזיציה.

[---]

ביום ו', 15 לח"ז, בשעה 2 אחר הצהרים, טילפן אלי הנציב והודיע שהחליט להסכים לפריקת סחורות בחוף תל-אביב. בשבת בדקו את המקום וקבעו את הנקודה. הבוקר ביקרו י.[ישראל] רוקח וב. כ.[בר-כוכבא] מאירוביץ את סטיד[2] ובאו לידי הסכם איתו, שממחר תתחיל בתל-אביב פריקת הסחורות כגון מלט, עצים, קמח, סיד וסחורות אחרות המתקבלות בשקים. לפריקת מטען כבד, כמו ארגזים גדולים, אין סידור מתאים במקום (מנופים וכדומה). מקום הפריקה הוא על חולות תל-אביב על-יד מגרשי התערוכה. היום התחילו לבנות מזח עץ קטן כדי לאפשר לסירות לגשת לפריקת הסחורות. הסבלים ובעלי-הסירות – יהודים. במקום יהיה גם פקיד-מכס.

ביקשתי למסור למר סטיד ששליחת פקיד ערבי למקום הזה כיום מהווה סכנה לחייו ויש להימנע מזה. מחר תתחיל פריקת הסחורה מאונייה יוגוסלבית הטעונה מלט. בשיחה עם הנציב הדגשנו בפירוש את דרישתנו לבניין נמל בתל-אביב, או לכל הפחות נמל שחלקו יהיה בגבולות העיר תל-אביב, כדי שהעולים יוכלו לעלות ישר לתל-אביב בלי להיזקק ליפו. הנציב ענה על כך שהוא מתייחס להצעה באהדה, אולם עיקר הקושי הוא כספי. השבתי שבין כך ובין כך תהיה הממשלה נאלצת לבנות נמל בדרום הארץ.

[---]

 

הערות


[1]  במוצאי שבת, 16.5.1936, נורו יריות לעבר הקהל שיצא מקולנוע "אדיסון", ושלושה יהודים נהרגו. הרוצחים נמלטו.

[2]  קינגסלי וילן סטיד – מנהל רשות הנמלים של ממשלת המנדט.


העתקת קישור