מכתב למסיבת הסיום של בוגרי קורס שוטרים - ירושלים, 30.1.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  מכתב למסיבת הסיום של בוגרי קורס שוטרים - ירושלים, 30.1.1936

 

 

מכתב לבוגרי קורס שוטרים                                                             ירושלים, 30.1.1936

 

למסיבת הסיום של מחזור השוטרים.

 

חברים יקרים,

 

הנני מצטער צער רב על שעניין דחוף וחמור מאלצני לעזוב את ירושלים הערב ומונע ממני את האפשרות להשתתף במסיבה ולברככם בעל-פה.

הנהלת הסוכנות יהודית גאה בזכות שנתגלגלה לידה לחזק ולבצר במידת-מה את עמדות היישוב העברי במשטרה הארץ-ישראלית, אשר נתערערו ונתדלדלו בשנים האחרונות. ייתכן שלא עשינו כל מה שיכולנו לעשות. אין כל ספק, שלא עשינו כל מה שרצינו לעשות. אולם משהו נעשה – וההתחלה מחייבת המשך. אנו תקווה, שתנועת ההתנדבות והגיוס לא תיפָּסק אלא תתמיד ותתרחב, וההרגשה שמאחוריכם עומד מחנה תחזק אתכם בדרככם הקשה.

אתם יוצאים בימים אלה לעבודתכם רבת האחריות. העמסתם עליכם את התפקיד לשרת את המולדת ואת היישוב העברי בתנאים קשים וסבוכים – בתור חברים לכוח מעורב משני העמים שבארץ, וסר למשמעת של שלטון בן עם שלישי, אשר הגורל ההיסטורי הפקיד בידו את האחריות להנהלת הארץ, ובראש ובראשונה להחזקת הסדר והביטחון בה. עליכם להיות חברים נאמנים לכוח זה וליישוב העברי כאחד. זיכרו תמיד, כי את משמרת היישוב אתם שומרים גם כשאין אתם נתונים במסגרתו המיוחדת – כי השלום בארץ שלום גם לו, ובשלומו ובהצלחתו – שלום והצלחה לארץ.

יהיו נא כלי נשקכם קשיות העורף הגֽזעית של עמנו, ההעפלה החלוצית של דורנו,  כישרון ההתמסרות של אדם בעל הכרה העושה את מפעל הכלל למפעל חייו.

 

                    בב"ח,

                    משה שרתוק

 

העתקת קישור