מתוך יומן העבודה - ירושלים, 13.2.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 13.2.1936

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                      ירושלים, 13.2.1936

 

הזקן רוזנפלד ממנחמיה, אביו של הסרג'נט משה רוזנפלד שנרצח בהר הגלבוע, בא לקבול על הפנסיה העלובה שהוקצבה לכלתו האלמנה – 20 לא"י לשנה. אמרתי לו, שעד כמה שידוע לי עומדת האלמנה לקבל הקצבה חד-פעמית נוספת בסכום של משכורת שנתית. הצעתי שיחכה לשובו של י.[הושע] גורדון[1] אשר טיפל בעניין זה אצל המשטרה והמזכירות הראשית.

ארוחת צהריים עם ד"ר וייצמן במלון "דוד המלך". סומנו פעולות לשבוע הבא, ערב נסיעתו: מכתב לנציב העליון, ראיון איתו, הכנת תזכיר לשם הגשה בלונדון.

ביקשתי ראיון עם המזכיר הראשי [של ממשלת המנדט, התהורן הול[2]] בשאלות עבודות ציבוריות וחלקנו בתקציב החינוך.


הערות


[1]  יהושע גורדון (1889–1941). מ-1931 עוזר ראשי במחלקה המדינית של הסוכנות. טיפל בענייני ביטחון, משטרה ונוטרות (ר' עליו במשה שרת, "אורות שכבו", עם עובד 1969, עמ' 109–113).

[2]  ג'ון התורן הול Hall)) – מזכיר ראשי בממשלת א"י 1933–1937.

 

העתקת קישור