מתוך יומן העבודה - ירושלים, 9.2.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 9.2.1936

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                        ירושלים, 9.2.1936

 

[---]

ישיבת ההנהלה [של הסוכנות היהודית]. על-פי הצעתי הוחלט לענות לממשלה בשאלת ה"שדיול", כי אנו מוכנים לגשת מייד לחקירה המשותפת ולהגיש את דרישתנו ל"שדיול" באמצע חודש מרס.

קיימתי התייעצות עם ברנרד ג'וזף[1] בשאלת השתתפותו יחד עם אבקריוס בערעור של יצחק חנקין.

נסעתי יחד עם [אליעזר] קפלן אל וייצמן לרחובות. הוא מסר לנו את המכתב שקיבל מהנציב העליון ממצרים. מועד צאתו לחוץ-לארץ טרם נקבע.

השתתפתי במועצת ההסתדרות בתל-אביב.

 

הערות


[1]  ד"ר ברנרד ג'וזף (דב יוסף) – מעורכי-הדין המפורסמים המפורסמים בארץ. ב-1936 החל לכהן כיועץ המחלקה המדינית  של הסוכנות. חבר הנהלת הסוכנות בשנים 1945–1946. מושל צבאי של ירושלים הנצורה במלחמת העצמאות (1948). שר האספקה והקיצוב 1949–1950. לאחר-מכן שימש כשר החקלאות, שר המשפטים, שר המסחר התעשייה והפיתוח עד 1955. גזבר הסוכנות 1956–1961. שוב שר המשפטים 1961–1965.

 

העתקת קישור