הקדמת עורכי האתר
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  הקדמת עורכי האתר

 

עם הספר - מאת עורכי האתר

 

חמשת כרכי "יומן מדיני", הכוללים כתבים ונאומים של משה שרת מן השנים 1936–1942, שבהן עמד בראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית – "משרד החוץ של המדינה-בדרך" – יצאו לאור על-ידי הוצאת עם עובד במשותף עם הספרייה הציונית בשנים 1968–1978, ומאז הם משרתים היסטוריונים, חוקרים ותלמידים, וכן גם את כלל המתעניינים בתולדות היישוב ובמאבקיו ובהגותו ובפועלו של משה שרת.

מדיניות העריכה של כרכי "יומן מדיני" מוסברת להלן בפרק המבוא לכרך א' בידי העורך הראשי אהוביה מלכין.

עורכי העמותה למורשת משה שרת העתיקו את מסמכי כרך א' לאתר, כלשונם, ב-82 קבצים – כל מסמך בקובץ נפרד לפי עניינו ותאריכו. אולם את הקטעים שבררו עורכי הכרך המקורי מתוך יומן העבודה של משה שרת הבאנו במרוכז, ככל שאלה הובאו ברציפות בכרך המקורי.

ראוי להבהיר, כי משה שרת' כמנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, וכן גם דוד בן-גוריון כיו"ר הנהלתה, ניהלו יומן עבודה שבו תיעדו את פעילותם היומית. יומנים אלה נרשמו במחברות כפולות עמודים ממוספרים. כל עמוד כפול היה תליש והכיל העתק של העמוד הקודם לו. היומנאים נהגו לתלוש את העמודים הכפולים ולהעבירם לקריאה לחברי הנהלת הסוכנות. כרכי "יומן מדיני" מבוססים על יומן העבודה של משה שרת (שלא תמיד נכתב יום-יום ברצף), על מכתבים שכתב ועל דברים ונאומים שנמצאו בפרוטוקולים של ישיבות של המוסדות הציוניים, של מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא"י) ושל ארגונים אחרים, שאותם בחרו העורכים להביא.

את דיווחיו של משה שרת על ראיונות שקיים עם אישים שונים, בראש ובראשונה עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ, ראינו להביא בנפרד אף שהם מהווים חלק בלתי-נפרד מיומן העבודה שלו.

בכרכים המקוריים של "יומן מדיני"  הובאו הערות העורכים בסוף כל כרך. אנו ראינו להביא את ההערות הרלוונטיות בסופו של כל מסמך, לנוחות המשתמשים. אשר להערות עצמן, אנו סבורים כי לא זו בלבד שההערות המקוריות לוקות בחסר, אלא שבמקרים רבים נמנעו העורכים להאיר בהערות עניינים הטעונים פירוש והבהרה. פה שום השתדלנו לשפר הערות ואף להוסיף הערות חדשות, אולם ברי שמנגנון ההערות כפי שהוא עדיין לוקה בחסר.

עם שכרכי "יומן מדיני" עשירים במסמכים, אין ספק שבארכיונים שונים, שמתוכם ליקטום העורכים, מצויים מסמכים רבים בעלי חשיבות היסטורית ואישית, שהיו ראויים להיכלל בכרך, אך דולגו משום-מה או נפלו קורבן להגבלות תקציביות. אנו תקווה, שבעתיד יעלה בידינו להשלים את החסר.

המשתמשים יבחינו בסימני השמטה רבים לאורך כרכי "יומן מדיני". כפי שציין עורך הספר אהוביה מלכין במבוא פרי עטו, בוצעו ההשמטות הללו לשם מניעת כפילויות. אנו חלוקים עקרונית על מדיניות זאת. אנו סבורים, שהשמטות מונעות מן הקורא לעמוד על דרך הרצאת הדברים של הכותב או הנואם, ואף עשויות להביך ולהטריד ואפילו לעורר חשד שמא בוצעה השמטה זו או אחרת מתוך כוונה מסותרת כלשהי. כמידת יכולתנו, נשתדל בעתיד להחזיר את הקטעים שהושמטו למקומם הראוי, אפילו יש בהם משום חזרה על דברים שכבר נאמרו או נכתבו.

לנוחות המשתמשים, ראינו להוסיף לפני קבצי המסמכים את הקבצים "אישים בספר" ו"נושאי הספר".

 

העתקת קישור