דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 20.9.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 20.9.1936

 

 


דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                       ירושלים, 20.9.1936

 

[---]

אין עוד החלטה להכריז "מצב מלחמה" בארץ. ברור שהנציב אינו נוטה להכרזה כזאת. גנרל דיל[1] כבר בארץ, אבל טרם הודיע מה יש בדעתו לעשות. תוצאות הדיון בין הנציב ובינו אינן ידועות. יש לשער, שאם יכריזו על "מצב מלחמה" לא יעשו זאת לפני שיגיע הצבא המיועד, כנראה בסוף החודש. בינתיים אנו נמצאים בתקופת מעבר. הנציב לכאורה אינו עוסק יותר בענייני ביטחון, אולם הוא יושב על כנו כנציב עליון, ואיתו אנו ממשיכים את המשא-ומתן בכל ענייני הממשלה.

המופתי מתאמץ להשפיע על אבן סעוד שיפנה למנהיגי הערבים בארץ בדרישה להפסיק את השביתה על סמך הבטחה (של אבן סעוד) שידאג לענייני הערבים בעתיד.

בפנים המחנה הערבי הגיעה הסבלנות לקצה, אולם כלפי חוץ הם מחזיקים מעמד. בימים האחרונים נעשתה תעמולה חזקה בין הערבים ביפו, ואלה הודיעו לממשלה על נכונותם להמשיך בשביתה עד הסוף ואפילו להקריב את עונת ההדרים.

נעשית אצלנו עבודה אינטנסיבית בהכנת החומר ל"שדיול", כמו תמיד מתוך שיתוף עם מחלקת העלייה של הממשלה. כשפניתי למילס בנוגע ל"שדיול" החדש, אני עצמי חשבתי שהפנייה היא פורמלית גרידא, אולם מאז השתנה המצב תכלית שינוי, וכתוצאה מהחקירה המשותפת הוכח הצורך באלפי פועלים נוספים בארץ. אנשינו אומרים שבחישוב ראשון הגיעו למספר של 10,000 איש בערך.

[---]

בינתיים נוצר סבך חדש. הרברט סמואל התקשר עם וינטרטון,[2] ושניהם נדברו להיפגש בפריס עם נורי פחה כדי לדון על הסכם יהודי-ערבי. הרברט סמואל נפגש בעניין זה עם אורמסבי-גור ומסר כנראה לממשלה הנחות של הסכם כזה. מיניסטר המושבות מסר לוייצמן על פעולת הרברט סמואל בלי לחוות את דעתו על כך. הוא רק הביע חשש שעניין זה יקשה על ביצוע ההחלטה לגשת לפעולות צבאיות נמרצות. ד"ר וייצמן הזמין את הרברט סמואל לשיחה והתברר שיוזם הפעולה היה פנחס רוטנברג, שבא לונדונה במצב-רוח מדוכא ביותר, ומסר להרברט סמואל שיש לעשות את הכל כדי לחסל את המהומות. ד"ר וייצמן אמר לסמואל, שאם הוא ינהל משא-ומתן בעניינים אלה תהיה הסוכנות נאלצת להודיע שאינו מיופה כוח לנהל משא-ומתן בשם היהודים. אולם היות והפגישה עם נורי כבר נקבעה, הוא ביקש ממנו לדבר רק על אפשרות של פגישה יהודית–ערבית בלי להיכנס לגופו של עניין. בייחוד הזהירו ד"ר וייצמן שלא ידבר בשאלת העלייה וגבולות העלייה.

לא מן הנמנע, שלערבים פה ידוע דבר-מה גם על עניין זה, כי לפי ידיעות שקיבלנו מהמחנה הערבי הם מתנחמים שנורי פחה עוד לא גמר את פעולותיו, וייתכן שהכוונה היא לפגישה זו.

[---]

הניסיונות למשא-ומתן עם הערבים, שנפסקו לרגל תיווכו של נורי פחה, נתחדשו עתה. הודיעו לנו ממצרים שהם מוכנים להיפגש איתנו, וכי ייתכן לסדר פגישה עם יעקב גוסיין [חבר "הוועד הערבי העליון"] הנמצא כעת במצרים. ד"ר ג'וזף נסע לקהיר ומחר ודאי נדע את התוצאות.

[---]

 

הערות

 


[1]   פילדמרשל סר ג'ון גריר דיל – בספטמבר 1936 נשלח לדיכוי המהומות בארץ-ישראל. ב-1939 – מפקד הדיביזיה הראשונה של חיל המשלוח הבריטי בצרפת. בשנים 1940–1941 ראש המטה הכללי הבריטי.

[2]  ר' עליו בקובץ 21, הע' 5.

 

העתקת קישור