מתוך יומן העבודה - ירושלים, 15.2.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 15.2.1936

 

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                      ירושלים, 15.2.1936

 

נזדמנתי לבית אליעזר קפלן בשעת שיחתו עם יוליוס סימון[1] וארנסט כהן בשאלת עזרת הממשלה לשיכון. הצעתי להציג בפני הממשלה תוכנית כזאת: הקצבת סכום שווה כבסיס לאשראי של שיכון ליהודים לחוד ולערבים לחוד. במסגרת הסכום הזה תבחן הממשלה תוכניות שיכון לפי מידת בטיחותן. באופן כזה ייתכן שתוציא [הממשלה] מההקצבה ליהודים יותר, או יותר מהר, ממה שתוציא מן הסכום שהוקצב לערבים, אולם השאנסה אשר תינתן לכל אחד משני הצדדים תהיה שווה.

ביקרתי עם קפלן וליאו כהן אצל וייצמן להתייעצות על הנסיעה ללונדון.

בערב, בביתו של ד"ר מגנס, לשיחה על השאלה הערבית בחוג מצומצם של מוזמנים.


הערות


[1]  יוליוס סימון – ציוני אמריקני יליד גרמניה. ב-1926 ייסד את החברה Palestine  Economic Corporation. ב-1934-1943 נציגה של חברה זו בארץ.

 


העתקת קישור