מתוך יומן העבודה - תל-אביב, 10.7.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - תל-אביב, 10.7.1936

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                           תל-אביב, 10.7.1936

 

 

בבוקר טילפן משה סמילנסקי למלון. ברצונו לבוא למסור לי עניין חשוב, אשר בגללו אצטרך אולי לנסוע איתו לירושלים. הזמנתיו למלון.

באמצע ישיבת ההנהלה בבית בן-גוריון יצאתי לפגישה עם סמילנסקי, אשר מסר לי את דבר הפרובוקציה שנתארגנה, לפי ידיעותיו, על-ידי המשטרה ברמלה בצורה של מסירת ידיעה ליהודים על עקירה העומדת לצאת לפועל באחד הלילות, כדי לטמון פח למגינים. המעשה כולו נתפרסם בינתיים בעיתונות. הסכמתי להצעת סמילנסקי שייסע למסור את העניין לספייסר וסידרתי שד"ר ג'וזף יילווה אליו.

חזרתי לישיבה ולאחריה נסעתי עם בן-גוריון לבקר במזח שהוארך והורחב הרבה מאז ראיתיו באחרונה. נפגשתי עם המהנדס האנגלי ארמסטרונג מאלכסנדריה. הוא הביע התפעלותו מהעבודה הרבה שנעשתה בזמן כה קצר, גם מחריצותם של העובדים בשים לב לחוסר הניסיון שלהם. הוא בעד הארכת המזח לעת-עתה, אולם עיקר הצעתו היא להשתמש בירקון.

שלחתי טלגרמה לפ. פרנקפורטר[1] בחתימת ב. ג. ובחתימתי על דחיפות הצעדים שעליו לעשות משני עברי הים נגד הפסקת העלייה ובייחוד נגד ההודעה המוקדמת על כך.

אחר הצהריים התייעצות בוועד הפועל של ההסתדרות בשאלת הנמל. ביקרתי אצל דיזנגוף ומסרתי לו את הצעת הנציב בעניין הנמל וידיעות על המצב הפוליטי. הדעות שהביע בכמה עניינים היה בהן כדי לעורר דאגה.

כתבתי תזכיר לממשלה בשאלת הכבישים, לעת-עתה על הכבישים הראשיים, על-מנת לכתוב לחוד בשאלת כבישי-העזר.

[---]

ג'וזף טילפן מירושלים על-אודות הטלגרמה ששלח בא-כוח "דיילי הרולד" (הרי לוין מהקק"ל) לעיתונו בדבר הפסקת העלייה כעובדה, ועל השאלה שקיבל בא-כוח "דיילי אקספרס" (מלצר) בדבר תגובת הערבים והיהודים. מסרתי לענות, כי תגובתנו היא שאין להעלות על הדעת, לאחר כל הודעותיה של הממשלה, שייעשה איזה צעד שהוא אשר פירושו כניעה לאלימות. ג'וזף מסר כי קרא אליו את לוין ונזף בו על משלוח ידיעה כזו. הלה טען כי שמע את הדבר עוד לפני זמן מפי ערבי אחד, ואתמול מפי פקיד אנגלי נמוך.

בשעה יותר מאוחרת טילפן אגרונסקי למסור כי העלייה הופסקה. הרגעתיו והסברתי לו מה קרה.

 

הערות


[1]  פליקס פרנקפורטר- פרופ' למשפטים באוניברסיטת הרווארד. מיועציו של הנשיא פ. ד. רוזוולט. משנת 1938 חבר בית-המשפט העליון בארצות הברית. בשנות מלחמת-העולם הראשונה ועד 1921 מפעילי הציונות בארצות-הברית, המקורבים לג'ורג' ברנדייס.

 

העתקת קישור