דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 22.10.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 22.10.1936
העתקת קישור