מתוך יומן העבודה - ירושלים, 30.7.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 30.7.1936

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                            ירושלים, 30.7.1936


[---]

כששודרה הודעתו של אורמסבי-גור, ונמצא שאין בה אותה פנייה אל רגשות המנהיגים הערבים, אמרתי לאהרון כהן שיצלצל אל הארמון בעמאן ויבקש שתימָסר ידיעה להוד רוממותו האמיר, שאני מצטער מאוד שהמאמץ שלי היה לשווא. אני את הבטחתי מילאתי.

למחרת בבוקר צלצל הוד רוממותו אישית אל אהרון כהן במשרד וביקש ממנו לומר לי שהוא מחזיק לי טובה מרובה על מה שעשיתי, ושלא ייפול עלי לבי. הוא מקווה שנמשיך לפעול יד ביד למען השלום וההבנה.

 

העתקת קישור