מתוך יומן העבודה - ירושלים, 12.2.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 12.2.1936

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                      ירושלים, 12.2.1936

 

ד"ר טהון[1] בא למסור על הצעות שונות של מכירת קרקעות בסוריה. דיברנו גם על מצב העניינים בעבר-הירדן.

ד"ר מגנס[2] טילפן מהאוניברסיטה להודיע כי יש לחשוש להפרעות בשעת הטקס. נפוץ כרוז בחתימת "קבוצת סטודנטים הכואבים את כאב עמם", שאינו מסתפק בהודעה על התאפקות הסטודנטים ממחיאות כפיים, אלא דורש דממה גמורה מהקהל כולו, ומזהיר שאם דממה זו תופר על-ידי מחיאות כפיים יענו הסטודנטים בקריאות ובשריקות. מגנס מציע או לבטל את הטקס ולהתנצל לפני הנציב, או להודיע לנציב על המצב ולמסור לו להחליט אם לבוא לטקס אם לא. שלחתי סטודנט אחד מעובדי ההנהלה לאוניברסיטה לברר את הלך-הרוחות בין התלמידים. הוא טילפן כי הרוחות שקטות בהחלט ואין לחשוש לשום הפרעות. אף-על-פי-כן הסכמתי, בשיחה טלפונית שנייה למגנס, שיזהיר את הנציב כי ישנה קבוצה קטנה העלולה להפריע.

נכחתי בטקס חלוקת תעודות-הגמר באוניברסיטה. לפני התחלת הטקס דרשה מזכירות האוניברסיטה וקיבלה הסכמת כל ארגוני הסטודנטים להוציא משורותיהם את המפריעים אם יימצאו כאלה. הכל עבר בשלום. הסטודנטים לא מחאו כף לנציב, אולם יתר הנוכחים מחאו כף והפרעות לא היו. כדי להבליט את הפגנתם האילמת כלפי הנציב ערכו הסטודנטים תשואות סואנות, למעלה מכל שיעור ומידה, לרקטור ד"ר ברגמן שנאם אחרי הנציב. בפעם הראשונה הזכיר הנציב בנאום פומבי בארץ-ישראל את "הבית הלאומי". ד"ר ארנסט כהן[3] מסר לקפלן ולי על שיחתו עם מנהל האוצר בשאלת עזרה כספית של הממשלה למפעלי שיכון עממי. ג'ונסון טען, כי הממשלה לא תוכל לעשות שום דבר אם הפעולה לא תהיה משותפת או מקבילה ליהודים ולערבים. בעצמו לא ראה שום סיכויים להשגת השתתפות כספית של ערבים בעלי יכולת במפעלי שיכון לטובת בני עמם. אף-על-פי-כן, הציע לארנסט כהן להיפגש עם ראשי העיריות של יפו וחיפה, אולם עמד על כך שהפגישות תהיינה בנוכחות מושלי המחוזות.

 

הערות


[1]  ד"ר יעקב טהון (1880–1950) – עלה לארץ 1907. מנהל המשרד הארץ-ישראלי של ההסתדרות הציונית 1916–1920. מ-1921 מנהל "חברת הכשרת היישוב".

[2]  ד"ר יהודה לייב מגנס (1877–1948) – נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים. מן הפעילים הבולטים לשיתוף יהודי–ערבי. ממייסדי "ברית שלום" ו"איחוד". חוג קשריו חרג מהתחום היהודי והקיף גם אנגלים וערבים רבים.

[3]  ד"ר ארנסט כהן – כלכלן.המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית הסתייעה בעצתו.

 

העתקת קישור