דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 8.11.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 8.11.1936

 


דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                       ירושלים, 8.11.1936

 

 

אתמול נתקבל מכתב הממשלה המאשר את מתן ה"שדיול" ומודיע שמ-1,800 הרישיונות שמעמידים לרשות הסוכנות היהודית ישמשו 300 לבעלי-הון מגרמניה, שבאו הנה בתור תיירים וטרם הספיקו להעביר את הונם, ו-200 יישארו בתור רזרבה בידי מחלקת-העלייה הממשלתית.

[---]

העיתונות מודיעה היום על החלטת "הוועד הערבי העליון" להחרים את "הוועדה המלכותית". החלטת "הוועד הערבי העליון" נתקבלה עוד ביום ה'. שניים מחברי "הוועד", עוני ביי וד"ר ח'אלדי, נסעו לאמיר כדי להתייעץ איתו בשאלה וו. האמיר רגז עליהם על שעשו צעד בלי להתייעץ איתו ודרש להודיע שההחלטה מתבטלת לפי רצון האמיר עבדאללה. המופתי התנגד לדחיית ההחלטה וראע'ב לא הצליח אפילו לדחות את פרסומה. הידיעה לא פורסמה ביום ו', כי הממשלה אסרה על הפרסום הזה.

אמש התירה הממשלה את פרסום ההודעה. נראה שהנציב קיווה להשפיע על הערבים שיחזרו בהם מהחלטתם. בשיחה שהייתה בין "הוועד הערבי העליון" ובין הנציב, אמר הנציב שה"שדיול" אושר על-ידי הממשלה בלונדון והוא ישתדל להקטין את העלייה היהודית במשך התקופה הזאת. הערבים טענו לא נגד גודל העלייה, כי אם נגד הפרינציפ – עצם אישור ה"שדיול". בישיבת "הוועד הערבי" אתמול אושרה שוב ההחלטה להחרים את "הוועדה".

לדעתי, יקיימו הערבים את ההחלטה, אם לא מתוך אחדות הרי מפחד הטרוריסטים.

[---]

 

העתקת קישור