תוצאות חיפוש במאגר פרקי ספרים בספריה
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות - מתוך 12
  שם הפרק פעולות  
   
  1
הקדמה  
  2
פרק ראשון - הידיעות על מצבם של יהודי אירופה  
  3
פרק שני - הנהלת הסוכנות והתגובה הציבורית המאורגנת של היישוב לשואה  
  4
פרק רביעי - הדיון על הקצבת כספים להצלה ב-1943 וב-1944  
  5
פרק חמישי - המשא ומתן עם הקהילות היהודיות בעולם החופשי על כספים להצלה  
  6
פרק שישי - פעולותיהן של נציגויות היישוב בארצות הנייטרליות  
  7
פרק שביעי - תוכניות לחילוץ מאירופה הכבושה  
  8
פרק שמיני - תוכניות כופר  
  9
פרק תשיעי - 1944  
  10
פרק שנים-עשר - ההצלה ומערכת היחסים הפנימית בתנועה הציונית וביישוב  
  11
פרק שלושה-עשר - ההצלה והיחסים עם בעלות הברית  
  12
פרק ארבעה-עשר - ההצלה והמדינה-בדרך