פרק חמישי - המשא ומתן עם הקהילות היהודיות בעולם החופשי על כספים להצלה
מזהה  257
שם הספר  352 הנהגה במילכוד
מספר פרק  005
שם הפרק  פרק חמישי - המשא ומתן עם הקהילות היהודיות בעולם החופשי על כספים להצלה

פרק חמישי - המשא ומתן עם הקהילות היהודיות בעולם החופשי על כספים להצלה

 

1. המשא ומתן עם הג'וינט ותוצאותיו (עמ' 177)

 

שרתוק שלח לד״ר גולדמן מכתב ברוח הדברים שנאמרו בישיבות עם שוורץ בארץ, כדי שינסה לשכנע את מרכז הג׳וינט בניו-יורק. שרתוק הוסיף נימוק, והוא  שישנם כמה פקידים אנגלים ואמריקאים היודעים שמקושטא ומג׳נבה מתנהלת פעולת עזרה בלתי-חוקית, והם ״מסכימים לה בכל לבם״, ואף תומכים בה. או במילים אחרות - אין הסכנה שבהפרת התקנות גדולה כפי שהג׳וינט חושש, והגיע הזמן שגוף זה יהיה ״פטריוט יהודי״, ויפעל כפי שכל ארגון אנגלי או אמריקאי היה פועל לו היה במקומו.

 

 

ויכוחים אלה מעידים כי השאלה המרכזית הייתה בעצם לא רק שאלת ההשתתפות בהצלה עצמה, אלא - מי מייצג את יהדות הגולה בפני השלטונות השונים, ובמי תראה יהדות הגולה עצמה את מסייעיה. הייתה זו, איפוא, תחרות בין גוף ציוני לבין גוף לא-ציוני על נפש היהודים בזמן המלחמה, ולא פחות מזה בזמן שלאחריה, ובארץ נקבעה בעניין זה עמדה ברורה: הסוכנות לא תיתן לג׳וינט לדחוק אותה ולנהל פעולת עזרה או הצלה בלעדיה. ואם אינו רוצה לשתף פעולה איתה - הרי לא יוכל לסרב להצעת דובקין, להשתתף בגוף יהודי כלל עולמי מאוחד, מבלי להופיע כמפלג וכחתרן. ואולם הג׳וינט סירב גם סירב להצעה, בעיקר משום שלא היה מוכן לשום שיתוף פעולה עם הקונגרס היהודי העולמי, יריבו מזה שנים, ואיתו לא היה מוכן לשבת בשום ועדות משותפות, שהוצעו בארצות-הברית. לא הועילה גם שיחה מיוחדת של שרתוק עם שוורץ - הג׳וינט סירב.

 

 

4. המשא ומתן עם ההסתדרות הציונית באנגליה ותוצאותיו (עמ' 194)

 

ייתכן שלא נעשה מאמץ לשכנע את הג׳וינט, ואפילו בשיחות לא-רשמיות, כמו אלה שניהל שרתוק עם שוורץ, משום ההכרה הגוברת שהוא חושש למעמד הבכורה הבלעדי שלו בעולם היהודי, שלא יישמט מידיו, ורואה בממסד הציוני יריב מסוכן, ולפיכך לא יקבל את נוסחת בן-גוריון ורובשוב, שעל פיה כספי הג׳וינט עם יוזמת היישוב ואנשיו הם הדרך להצלה.
העתקת קישור