ספריית העמותה : הספרייה מכילה למעלה מ-3,000 כותרים בעברית ובאנגלית בנושאי היסטוריה ומדיניות של ארץ-ישראל, מדינת ישראל והמזרח התיכון, עם דגש על תקופת פעילותו המדינית והציונית של משה שרת בשנים 1965-1913. הספרייה כוללת גם מיקרופילמים של העיתונים "דבר", "הארץ", ו"ג'רוזלם פוסט" לתקופת כהונתו של משה שרת כמנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית וכשר החוץ וראש הממשלה. חלק מהספרים הקשורים למשה שרת ופועלו מוגדרים כ"ספרי עזר", ופרקיהם - חלקם או כולם – הוכנסו או יוכנסו לאתר. ספרים אלה מסומנים ב-[+] או ב-[V] בשדה "ספר עזר".
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות 1-117 מתוך 117

  מק"ט -- מחבר/עורך title שנה נושאים/תקציר שפה ספרות עזר מקור מקור  
                                       
0110
פלפן שמחה לידת ישראל מיתוס ומציאות 1990 ישראל
+

 
0243
כפכפי איל מלחמת ברירה-הדרך לסיני וחזרה - 1957-1956 1994 המאבק בין שתי אסכולות מדיניות בישראל בשנות החמישים
+

 
0308
מאיר גולדה חיי 1975 אוטוביוגרפיה
+

 
0309
מדזיני מירון היהודייה הגאה - גולדה מאיר וחזון ישראל - ביוגרפיה פוליטית 1990 פרק 13, גבירתי שרת-החוץ
+

 
0318
רפאל גדעון בסוד לאומים 1981 30 שנות מדיניות חוץ - מבט מבפנים
+

 
0341
בראנד יואל והאנזי השטן והנפש 1960 שואה
+

 
0351
פורת דינה הנהגה במילכוד 1986 שואה
+

 
0441
מוריס בני לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947 1986 הסכסוך הישראלי-פלסטיני
+

 
0467ח
שלום זכי מסמך בריטי, מואר ומלווה 1993 ההסדר הישראלי-מצרי פורסם בעיונים בתקומת ישראל (3)
+

 
0467ר
ביאלר אורי ב"ג ושאלת האוריינטציה הבינלאומית של ישראל, 1948-56 1987 מאמר מתוך קתדרה 43, מרס 1987
+

 
0468ב
טבת שבתי תמיהות על עורך 1993 לסקירתה של אייל כפכפי על "עונת הגז: כיתת יורים בבית ג'יז/קלבן". מתוך: עיונים 4, 1994
+

 
0468ה
בר און מרדכי העסקה הצ'כית-מצרית: שאלה של תיארוך
עסקת הנשק הצ׳כית-מצרית ב-1955 יצרה נתונים מדיניים חדשים, שהובילו למלחמת סיני, מאמר מתוך: מערכות, 306-307
+

 
0570
עילם יגאל מה התרחש כאן 2012 בשבעת המאמרים הכלולים בספר זה מערער פרופ' יגאל עילם על עמדות היסוד ומפריך כמה מהמיתוסים המושרשים היטב בהיסטוריוגרפיה היהודית והציונית שלנו. היחס בין הציונות ליהדות ההיסטורית ובין הציונות למדינת ישראל, טוען המחבר, אינו כה פשוט וחלק כפי שנוטים להציג אותו: קיימת סתירה מהותית בין הציונות ליהדות ההיסטורית ומנגד ־ אין הציונות יכולה להכיל את מלוא ההוויה הישראלית הממלכתית שהיא הוויה מורכבת ופתוחה הרבה יותר מזו המיוצגת על ידי החזון הציוני. עברית +

 
0613א
טבת שבתי קנאת דוד 2004 ביוגרפיה - כרך ד
+

 
0801
שליים אבי קיר הברזל - ישראל והעולם הערבי 2005

+

 
0803
מוריס בני קורבנות - תולדות הסכסוך הציוני-הערבי 1881-2001 2003 הסכסוך הציוני–הערבי
+

 
0917
אביגור שאול עם דור ההגנה - חלק א' 1977

+

 
0918
אביגור שאול עם דור ההגנה - חלק ב' 1962

+

 
0922
פרחה שמעון יחסו של שרת לשאלה הערבית 1988 עבודת גמר אוניברסיטת חיפה doc02064
+

 
0926
הורוביץ גרשון משה שרת והבעיה הערבית 1991 עבודה שנתית במסגרת הסדנא לעבודות גמר בהיסטוריה, בהדרכת ד"ר אילן פפה
+

 
0928
גולני מוטי מלחמת סיני א 1995

+

 
1887
בר זוהר מיכאל כעוף החול – שמעון פרס - הביוגרפיה. ידיעות אחרונות – ספרי חמד 2006

+

 
2081-01 1 ליסק משה דברי פתיחה 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-02 3 שרת יעקב דברי ברכה 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-03 8 שפר גבי פרופ' שרת כמנהיג מעצב 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-04 20 פרילינג טוביה שרת ומאמצי ההצלה בתקופת השואה 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-05
גורני יוסף פרופ' שרת בין וייצמן לבן-גוריון 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+

 
2081-06 41 גלבר יואב שרת ויחסי ישראל-ערב בראשית המדינה 2002 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-07 59 הלר יוסף פרופ' משה שרת בין השאלה הערבית לבין המערכת הבינלאומית 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-08 74 לוז אהוד פתיחה - מושב שני 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-09 76 פרוינדליך יהושע ד"ר שרת והמאבק המדיני 1947-1945 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-10 87 חלמיש אביבה ד"ר שרת ומדיניות העלייה הציונית 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-11 101 רוזנטל ימימה שרת ומדיניות החוץ במבחן בקורת פרלמנטרית 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-12 117 צמרת צבי ד"ר שרת, דת ודתיים בראשית המדינה 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
2081-13 146 בר און מרדכי בדידותו של מנהיג 2000 יום עיון יד בן צבי - המכון לחקר ארץ-ישראל ויישוביה: משה שרת - המנהיג ודרכו במדיניות
+
 
3021 ו' גור מוטה פעולת כנרת - מנהיגות בקרב 1966 פעולת הכנרת הייתה אחת מפעולות התגמול הגדולות ביותר, שבוצעו בתקופה שלפני מערכת סיני, בדצמבר 1955. מתוך: מערכות 172
+

 
3021ו
דיין משה פעולות צבאיות בימי שלום 1955 הרצאה למפקדים על הערך של תקופת פעולות התגמול להתפתחותו של צה"ל. מתוך "במחנה" ספטמבר 1955
+

 
3021ז
הרכבי יהושפט הפרשה מנקודת ראותי 1993 פרשה תדפיס
+

 
3021כ
גולני מוטי דיין מוביל למלחמה 1994 מתוך: עיונים 4, 1994. מקומו של הרמטכ״ל בהחלטת ממשלת ישראל לצאת למלחמה באוקטובר 1956
+

 
3024ל
שלום זכי מאבקה של מדינת ישראל לסיכול החלטות עצרת האו״ם על בינאום ירושלים בשנות ה-50 1993 מתוך: עיונים 3
+

 
3024נ
שלום זכי התנגדות בן-גוריון ושרת לתביעות הטריטוריאליות מישראל, 1956-1949 1992 1992 ,2 גבולות ישראל הורחבו במלחמת תש"ח לעומת תוכנית החלוקה והערבים התאמצו לשנות זאת לטובתם. מתוך: עיונים
+

 
3024ע
יֶגָר משה בשירות החוץ ולאחריו - משרד החוץ: מבנה, דרכי עבודה ולקחים 1981 יומ"א מ"ש תדפיס כיוונים 10
+

 
3024תא
פפה אילן ועידת לוזאן וניצנים ראשונים למחלוקת על מדיניות החוץ הישראלית 1991 מתוך: עיונים ו, 1991
+

 
3024תב
נמרוד יורם שמרנות או תמורה בעולם הערבי - העדפות סותרות בהנהלה הציונית 1948-1946 1993 דיון באוני׳ ת״א. מתוך קתדרה 67, מרס 1993
+

 
3026 תח
מוריס בני ״וספרים וגווילים בזִקנה רגילים״: מבט חדש על מסמכים ציוניים מרכזיים 1996 על שכתוב ("שיפוץ") מסמכים בתנועה הציונית כדי לשמר תדמית חיובית, מתוך: אלפיים 12
+

 
3026ט
טל דוד בין בן-גוריון, שרת ודיין: המאבק על היוזמה למלחמת מנע, 1955 1996 בן-גוריון בלם את משה דיין מלפתוח במלחמת מנע בשנת 1955. מתוך: קתדרה 81
+

 
3026י
גולני מוטי בן-גוריון נגד דיין או בעקבותיו? ישראל בדרך אל המלחמה היזומה 1996 ביקורת על מאמר של דוד טל, מתוך: קתדרה 81
+

 
3026ע
שפירא אניטה פרשת האופציה על אדמות האמיר עבדאללה בע׳ור-אל-כבד ראשית הקשר בין ההנהלה הציונית והאמיר עבדאללה 1973 ניסיונות התיישבות יהודית בעבר הירדן, מתוך: הציונות ג
+

 
3026תד
מפאי לבחינת הדרך 1947 אקטיביזם ומתינות 29 ביוני
+

 
3027א
ויץ יחיעם מבצע עזה 28.2.55 1980 פעולות תגמול מוגש לואן קרפלד
+

 
3027ה
גולן יאיר פעולות התגמול 1956-1954
עבודה במסגרת המכללה לפיקוד ומטה, בהנחיית בח״ק בנימין עמידרור
+

 
3027ח
דיין משה משלב אל שלב 1957 פעולות תגמול
+

 
3027ס
זיו נמרוד ההיבט המדיני של פעולות התגמול 1986 פעולות התגמול
+

 
3027תא
שלום זכי יומני בן-גוריון כמקור היסטורי
היבטים מתודולוגיים מרכזיים הנוגעים לחקר הגותו ופועלו של דוד בן-גוריון. מתוך: קתדרה 56, יוני 1990
+

 
3027תג
עמית מאיר הרצאה: דוד בן-גוריון ומשה דיין 1995 הרצאה בבאר שבע: היחסים בין הדרג המדיני והצבאי במדינת ישראל
+

 
3027תמ
שפירא אניטה הוויכוח בתוך מפא״י על השימוש באלימות, 1935-1932 1978 מתוך: הציונות ה, אוני' בן-גוריון, תשלח 1978
+

 
3028ג
אשכולי חוה מפאי וגורל יהודי אירופה 1995 שואה תדפיס כיוונים 8
+

 
3028ח
אורן אלחנן ההתיישבות במדיניות הציונית בטרם מדינה - 1947-1936 1981 מאמר מתוך: כנסים לתולדות היישוב, הרצאה בכנס "בדרך למדינה"
+

 
3028י
שלום זכי מדיניות הביטחון השוטף 1956-48 1991 פעולות גמול מתוך עיונים 1 1991
+

 
3028מ
טלמון יעקב המולדת בסכנה - מכתב גלוי אל ההיסטוריון מנחם בגין מאת ההיסטוריון יעקב טלמון 1980 פורסם ב״הארץ״. במלאת עשור למות טלמון, ב-1990, פורסם שוב כחוברת במרכז לשלום - הפורום לצדק חברתי ולשלום
+

 
3029ז
אביגור שאול על אליהו גולומב ב"הגנה" 1945 עיקרי הדברים נרשמו סמוך לפטירת אליהו גולומב ב-15.7.1945
+

 
3040א
בר און מרדכי מערכת סיני 1956 - מטרות וציפיות 1987 אחד משיקולי ב"ג לביצוע מערכת סיני, היה למנוע מנאצר התעצמות צבאית, שתאיים על ישראל, מאמר מתוך: זמנים 24
+

 
3040ו
וסרשטיין ברנרד אור חדש על רצח הלורד מוין 1982 בתקופת מלחמת העולם השנייה רצחו 2 יהודים ישראלים את הנציג הבריטי הבכיר במזה"ת, מתוך: זמנים 7
+

 
3040ח
כשר אסא סימן שאלה סימן קריאה 1982 רצח ארלוזרוב תדפיס מזמנים 9
+

 
3040כ
מילשטיין אורי תבוסת הצילינדרים 1981 כישלון אסכולת הדיפלומטיה של מ"ש לעומת הגישה הביטחוניסטית של ב"ג בסוף 1947 ובמחצית הראשונה של 1948, מתוך: זמנים 5
+

 
3041ל
גולני מוטי מלחמת סיני 1999 מתוך "המאבק לביטחון ישראל"
+

 
3041נ
טל דוד פעולות הגמול 1999 פעולות גמול, הוצאת מח' היסטוריה של צהל. מתוך "המאבק לביטחון ישראל"
+

 
3042א
פעיל מאיר פוטנציאל צבאי שלא היה אפשר למצותו 1981 ביקורת על ספרו של יואב גלבר: ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית 1942-1939, זמנים 5
+

 
3042ו'
הלר יוסף לפני היות המדינה 1982 ביקורת על ספרו של עמיצור אילן: אמריקה, בריטניה וארץ-ישראל; ראשיתה והתפתחותה של מעורבות ארצות-הברית במדיניות הבריטית בארץ-ישראל 1947-1938. מתוך: זמנים 8
+

 
3042ז
עופר דליה ביטוי למגבלותיה של מציאות היסטורית 1982 ביקורת על ספרו של יהודה באואר: יהדות אמריקה והשואה, מתוך: זמנים 10 אנגלית +

 
3042ט
הלר יוסף שורשי נסיגת בריטניה מארץ-ישראל 1984 ביקורת על ספר באנגלית של מ.ג. כהן על המדיניות הבריטית בזמן המנדט על ארץ ישראל, מתוך: זמנים 14 אנגלית +

 
3042כ
שליים אבי המאבק על ירדן 1986 ביקורת על ספרו של אשר ססר: בין ירדן לפלסטין: ביוגרפיה פוליטית של וצפי אל-תל, מתוך: זמנים 20
+

 
3043ג
עילם יצחק על בן-גוריון, שרת, אשכול ולבון 1988 ההסתבכות הטרגית של בן-גוריון עם משה שרת, פנחס לבון ולוי אשכול - שותפיו לעשייה
+

 
3043ג
הלר יוסף מהשבת השחורה לחלוקה 1978 מדיניות ציונית תדפיס ציון שנה מ"ג חוב' ג-ד
+

 
3043ד
יֶגָר משה הדיפלומטיה הציונית באסיה מהצהרת בלפור עד הקמת המדינה - חלק א 2001 ספר על הדיפלומטיה הישראלית באסיה, מתוך: כיונים חדשים 5
+

 
3043ד
הלר יוסף וא"א 1981 מדיניות ציונית מ"ש עמ' 254-251 229-225
+

 
3043ט
כהן אהרון על ״פגישות בן-גוריון עם מנהיגים ערבים״ 1972 גישושיו של בן-גוריון בשדה יחסי היהודים והערבים, בארבע שנותיו הראשונות ליד הגה המדיניות הציונית. מתוך: קשת נ"ו, חוברת א
+

 
3043יא
פורת דינה שאלת ההצלה בתקופת השואה על רקע ״שלילת הגולה״ ביישוב הארץ-ישראלי 2001 הרכב הניצלים הוכרע במאבק באירופה, בפרט בין דתיים ולא ציוניים לציוניים. ההצלה הייתה לפי תנאי השטח, אותם קבעה התקדמות הגרמנים בביצוע ״הפתרון הסופי״. חלק מתנאים אלה קבעו בעלות הברית. מתוך הציונות כ״ג.
+

 
3043יד
רוזנטל ימימה על שיחה אחת עם המלך עבדאללה - תעודה ארכיונית וגלגוליה במחקר 1991 הקשרים בין נציגי ישראל והמלך עבדאללה הירדני, מתוך: הציונות, מאסף ט״ז
+

 
3043כב
שפר גבריאל ארתור ווקופ וה"נוטבלים" הערבים והיהודים
יחסי הנציב העליון ווקופ עם הנכבדים הערבים והיהודים, מתוך קשת נ"א
+

 
3043כג
יֶגָר משה הדיפלומטיה הציונית באסיה מהצהרת בלפור עד הקמת המדינה - חלק ב׳ 42012 ספר על הדיפלומטיה הישראלית באסיה. מתוך: כיוונים חדשים 6
+

 
3043כד
חזן מאיר אוי ארצי מולדתי - פרשת פטריה 2001 חבלה באונייה פטריה גירוש מעפילי אטלנטיק מתוך ציון ד 2001
+

 
3043כה
הדר דוד יחס המעצמות לשליחות יואל בראנד - תעלומה שרק קצותיה נחשפו 1971 ועד ההצלה הציוני בבודפסט שלח את בראנד לנסות להשיג מהנאצים "סחורה תמורת דם" - משאיות תמורת שחרור יהודים, מתוך: מולד 19-20, מאי-יוני 1971
+

 
3043לג
גזית מרדכי הרוזן ברנדוט: האומנם הודרך על-ידי בריטניה?
הרוזן השבדי פוֹלקה ברנדוֹט נבחר כמתווך מטעם האו״ם בשאלת ארץ-ישראל, ביום ההכרזה על הקמת המדינה. נרצח ע"י לח״י בירושלים כעבור 4 חודשים. מתוך: גשר 2/111, סתו תשמ"ה
+

 
3044א
פורת יהושע וייצמן, פילבי וצ'רצ'יל נוכח אבן סעוד ורוזוולט, 1943-1937 1984 מדיניות 1943-1937 שלום מתוך הציונות ט
+

 
3044צ
עמיצור אילן נבואת המדינה היהודית והתגשמותה: 1949-1941 1985 מתוך: הציונות י׳, תשמ״ה
+

 
3044ש
נמרוד יורם מבוא לספר הלבן 1985 סכסוך מתוך ציונות י/ מ"ש נזכר
+

 
4044 י"ז
כפכפי אייל להחליק בנוחיות על קליפת בננה 1993 הפרשה ביקורת על ספרי שבתי טבת
+

 
4044ה
כפכפי אייל מלחמות התגמול 1999 ביקורת על ספרו של בני מוריס: מלחמות הגבול של ישראל 1956-1946 (מק"ט 4014); ימימה רוזנטל , תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל
+

 
4044ז'
נמרוד יורם מבוא לספר הלבן: סיכולן ההדדי של פעולות אלטרנטיביות להסכם יהודי-ערבי 1985 מתוך הציונות י', תשמ"ה
+

 
4044יב
כפכפי אייל השלום שחמק? הגבול שהוחמץ? תולדות המאבק עם סוריה עד למלחמת סיני 2000 מתוך: כיוונים חדשים 3, אוקטובר 2000
+

 
4044יג
גנין צבי תוכנית החלוקה ושליחות ד״ר נחום גולדמן לוושינגטון, קיץ 1946-ההיבט האמריקאי 1978 מתוך: הציונות ה׳, אוני׳ ת״א - הקבה״מ, תשל״ח 1978
+

 
4044יט
כפכפי אייל כתונת-הפסים - על ספרו של חגי אשד: מי נתן את ההוראה? 1979 מתוך: ״עידנים״, ת״א 1979
+

 
4044ל"א
גורני יוסף "בין שני הרים": משה שרת ביחסיו עם דוד בן-גוריון וחיים וייצמן 1999 יחסי מ"ש, ב"ג, וייצמן, מתוך: גשר 142
+

 
4044ל"ד
שפר גבריאל שרת, בן-גוריון ומלחמת הברירה ב-1956 1986 הקו האקטיביסטי של בן-גוריון הביס את הקו המתון של שרת.
+

 
4049 5
שפר גבריאל משה שרת - יום עיון ב-20.11.1994, צד א' 1994 שורש המחלוקת בין שרת ובן-גוריון היה תפיסות עולם שונות: מתונה ואקטיביסטית.
+

 
4049/1
וייסברג אלכסנדר תיעוד ארכיוני חדש מתוך ארכיון משרד החוץ הסובייטי על פעולת המכניזמים של המוסדות הממלכתיים הסובייטיים בקבלת החלטות לגבי מדינת ישראל ב-1953-1948 1993 מאמר מתוך: עיונים בתקומת ישראל, כרך 3
+

 
4049/2
מלץ-גינסבורג תמר החברה הישראלית ומדיניות הביטחון בשנים 1949-1956 2011 מתוך: עלי זית וחרב, כרך י״א
+

 
4049/2יג
נאור מרדכי הנהגה במעצר-130 הימים של משה שרתוק וחבריו במחנה המעצר בלטרון 1996 מתוך: מהרצל עד בן-גוריון, ציוני דרך בקורות הציונות, היישוב והמדינה בראשיתה, משרד הביטחון, ההוצאה לאור
+

 
4050 4 יֶגָר משה הדיפלומטיה הציונית בראשיותה, והיום 2009

+

 
4050 23
עמי עוז משה אור חדש על פרשת כ״ד יורדי הסירה 2012 מתוך: עלי זית וחרב, כרך יב
+

 
4050 5
עופר פנחס הזה משה האיש? 2007 ביקורת על הכרך משה שרת, מסדרת ספרים על נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, בהוצאת גנזך המדינה. מתוך: "מפנה" 55, דצמבר 2007, יד טבנקין
+

 
4050 5
נאור מרדכי משפחות שרת-גולומב-הוז-אביגור - הגיסים 1992 מתוך: "סיפורי משפחות - סיפורן של 50 משפחות בתולדות היישוב", עורך: זאב ענר, משרד הבטחון - ההוצאה לאור
+

 
4050-12 12 ויץ יחיעם המאבק המדיני בסוף ימי המנדט 1969 המאבק המדיני בסוף ימי המנדט לאור דמותו של משה שרת
+

 
4072
פרילינג טוביה חץ בערפל ב 1998 שואה, ב"ג
+

 
4073
כפכפי איל לבון - אנטי משיח - ביוגרפיה 1998

+

 
5008
שפירא אניטה, עורכת עצמאות - 50 השנים הראשונות 1998 ישראל סכסוך קובץ מאמרים מ"ש באינדקס
+

 
5019
בר און מרדכי גבולות עשנים 2001 ישראל סכסוך
+

 
5332
עילם יגאל מבוא להיסטוריה ציונית אחרת
"מבוא להסטוריה ציונית אחרת" הוא ספר הבא הבא לעשות צדק להיסטוריה הציונית. כדברי המחבר, ״הוא נכתב, מצד אחד, מתוך הרגשה של גילוי מחדש; מצד שני, מתוך הרגשה של אי־נחת ממה שמקובל עלינו עד היום כהיסטוריה ציונית. למעשה אפוף הנושא בורות ואי־הבנה בצורה מרגיזה ומדכאה. תוצאותיה של בורות זו הן מנוגדות ומרתיעות במידה שווה: מצד אחד, מיתוס שוביניסטי ריק ושדוף; ומצד שני, תסביך אשמה חסר בסיס, על רקע הסכסוך עם הערבים. אי שם מתלכדים כנראה שני הקטבים האלה בתהליך אחד של הריסה עצמית.״ עברית +

 
548
בר ישראל בטחון ישראל 1966 בטחון
+

 
8002
כוכבי נגה "מפני דרכי שלום" - תפיסת הגולה עפ"י משה שרת ונחום גולדמן ונוכחותה במציאות בת זמננו 2017 חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
+

 
9001
גולני מוטי יום עיון: משה שרת - 20.11.1994 1994 הוויכוח בצמרת השלטון הישראלית בשאלת המלחמה היזומה מראשית 1955 עד ערב מלחמה סיני הסתיים בכישלון מדיניות שרת
+

 
9002
רוזנטל ימימה מדיניות החוץ של ישראל - בין ביטחון לדיפלומטיה
מדיניות החוץ של ישראל צמחה מהפעולה המדינית של התנועה הציונית וממדיניות היישוב היהודי בארץ בימי המנדט הבריטי.
+

 
9003
בראנד יואל בשליחות נידונים למוות
שואה; יהודי הונגריה
+

 
9004
בן-גוריון דוד משה שרת ורכש הנשק מצרפת 1957 מתוך נאום ב"ג בכנס נוער איחוד הקבוצות הקיבוצים, גבעת חיים, 18.1.1957 ("דבר" 20.1.1957)
+

 
9005
פרוינדליך יהושע פרשת חקירתה ומסקנותיה של ועדת אונסקו״פ בארץ ישראל, 1947 1988 מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, עברה בעיית ארץ ישראל תמורות מרחיקות לכת. סוגיית ארץ ישראל הייתה לסעיף מרכזי על סדר יומה של העצרת הכללית של האו"מ. הוקמה ועדת חקירה בינלאומית (UNSCOP) שלמוצא פיה ממתינות כל חברות הארגון.
+

 
9006
עילם יגאל 'ההגנה': מִבַּעַד לצעיפי הזמן 2020 ארגון 'ההגנה' מוצג כיום כאחד משלושת ארגוני המחתרת שפעלו לכאורה לסילוק השלטון הבריטי הזר בארץ ישראל במסגרת המאבק להקמת מדינת ישראל. אין הצגה מעוותת וכוזבת מזו . המאמר מפריך תפיסה זאת ומסביר את תפקיד 'ההגנה' ככוח הצבאי של היישוב המאורגן.
+