בשירות החוץ ולאחריו - משרד החוץ: מבנה, דרכי עבודה ולקחים
מק"ט
3024ע
מחבר/עורך
יֶגָר משה
title
בשירות החוץ ולאחריו - משרד החוץ: מבנה, דרכי עבודה ולקחים
שנת הוצאה
1981
נושאים/תקציר
יומ"א מ"ש תדפיס כיוונים 10
ספרות עזר
+
תוכן


משה יֶגָר

 

בשירות החוץ ולאחריו - משרד החוץ: מבנה, דרכי עבודה ולקחים

 

 (בעקבות יומני שרת)

 

(הוצאת יובלים, ירושלים,     ??? )


מבוא

 

יומניו האישיים של משה שרת,[i] שנכתבו בשקדנות רבה ובאריכות מפליגה מאוקטובר 1953 ועד נובמבר 1957, הם תעודה היסטורית בעלת חשיבות בגלל היותם עדות ממקור ראשון. יומנים אלה יסייעו לחוקרים ללבן סוגיות היסטוריות בתחום מדיניות החוץ והביטחון בתקופה הסוערת המתוארת בהם. היומנים מצביעים לא רק על תפישתו המדינית של שרת, אלא אף על חילוקי הדעות העקרוניים שרווחו בין מעצבי המדיניות של ישראל, מאז הקמתה, באשר למשקל שיש להעניק לשיקולים של יחסים בינלאומיים בעיצוב המדיניות הלאומית[ii] לחילוקי דעות אלה יש השלכות עד עצם היום הזה. יש בשמונת הכרכים האלה חומר רב שיעניין חוקרים גם בתחומים נוספים, כולל ענייני פנים של המדינה.

היומנים עוררו עם פרסומם הדים רבים וזכו למאמרי ביקורת בעיתונות בהם הודגשו דווקא היבטים שונים, משניים בחשיבותם, של אישיותו המורכבת של מחברם. יחסיו הפרובלמטיים עם דוד בן-גוריון מהווים את עמוד השדרה של היומן כולו ולא פעם נקראים הדברים מתוך רגש מבוכה. החשיפה האישית הגלויה של שרת, ואולי אף כמה מתכונותיו שבאו לידי ביטוי בדרכי תגובתו הנרגשת על יחסו של בן-גוריון כלפיו, על הרחקתו מן הממשלה ועל התנהגות חבריו הקרובים במפלגתו אליו עוררו רתיעה בקרב חלק מהמבקרים. לעומת זאת יש, אולי, מי ששאב נחת מחִצי ביקורת שנונים ומוחצים ששרת שילח באנשים שונים שפגש. הוא לא חסך את שבט עטו החריף אף מעוזריו הקרובים ביותר. אפשר להניח שכמה מאלה שראו עצמם קרובים אליו ונאמנים עליו מצאו עצמם מופתעים הפתעה לא נעימה בגלותם מה חשב עליהם שרת. אחדים מאנשים אלה חיים עדיין בתוכנו, וכמה מהם ממשיכים למלא תפקידים ציבוריים.

בסקירה זו לא נעשה ניתוח של תפישותיו של שרת לגבי מדיניות החוץ וניהולה בכלל. המאמר מצטמצם בניסיון להתמקד בהיבט אחד בלבד של מפעל חייו של משה שרת והוא צורת עבודתו כשר חוץ ואופן ניהול משרד החוץ והפעלתו כיחידה אדמיניסטרטיבית בשנים המתוארות ביומן. תידון תפישתו של שרת לגבי מקומו של משרד החוץ במערכת הממשלתית, תפקודו, מבנהו הפנימי, צורת עבודתו בארץ ובחוץ לארץ ובעיית כוח אדם והעניינים הנוגעים לייחודו של הדיפלומט הישראלי. כמו כן יוזכרו תחומי פעולה אחדים של שירות החוץ שזכו לעדיפות בתקופת כהונתו של שרת. בכל מקום שהמידע המצוי מאפשר זאת ייערכו השוואות עם יורשיו של שרת במשרד החוץ אם כי לא יהיה זה מחקר השוואתי בין תקופת שרת לבין יורשיו. עיון ביומני שרת מנקודת ראות זו יש בו כדי לסייע בהפקת לקחים מועילים לגבי דרכי הפעולה של משרד החוץ הישראלי גם בימינו ובכלל לגבי צורת פעולתה של המערכת הממשלתית בנושאי מדיניות חוץ ודיפלומטיה.[i] משה שרת, יומן אישי, ספריית מעריב, תל-אביב 1978, 8 כרכים. בהערות השוליים שלהלן המתייחסות ליומן יסומנו רק הכרך ומספר העמוד, לדוגמה: ה/1466 פירושו - כרך ה, עמ׳.1466  דברי הערכה על היומנים ראה ישראל קולת, ״יומן אישי וחשבון לאומי״, מעריב, 2 בפברואר 1979.

[ii] בסוגיה זו ראה את ניתוחיו של:


Brecher, Michael, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process, Oxford University Press, London 1972, pp. 251-290;

 

Brecher, Michael, Decisions in Israel's Foreign Policy, Oxford University Press, London 1974, pp.12-19, 61-71, 118-128, 181-185, 194-195, 198, 161-262 .
פרקים
העתקת קישור