אימרות משה שרת קובץ זה מהווה אוצר בלום של אימרות ותובנות מזוקקות, שלוקטו מתוך כתביו הרבים של משה שרת. כל אימרה בוטאה בהקשר נתון ועל רקע זמן, מקום ואירוע מסויימים, ולפיכך ברי כי כמה מן האימרות היו יפות לשעתן, ואילו לגבי אחרות ניתן לומר שטעמן נותר קולע כשהיה. כך למשל, האימרה "סבל זה [של הערבים בארץ ישראל] איננו מחליש את ההתנגדות אלינו אלא מגביר אותה", שנאמרה במרכז מפא"י ב-1936, תקפה אולי היום יותר מתמיד. לעומת זאת, האימרה "תפקידנו עכשיו הוא לחטוף וליישב", שנאמרה במרכז אותה מפלגה שנה לאחר מכן, בעיצומם של מיבצעי ההתיישבות של "חומה ומגדל" בימי ממשלת המנדט הבריטי, בשנות המרד הערבי 1936–1939, ודאי שאינה ישימה היום, 70 שנה מאוחר יותר, למסע ההתנחלות בשטחים. טוב יעשו אפוא המעיינים, אם יקפידו לשים לב למועד ולאירוע שבמסגרתן נהגתה כל אימרה ואימרה, למען לא יוצאו דברים מהקשרם.
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות 1-94 מתוך 94

  תאריך הקשר  
           
עלינו לשמור על נפש כל יהודי, שלא יראה בַרובֶה את אלוהיו 20/4/1942 נאום בוועידת הסתדרות העובדים  
עוד לא התייאשתי מלהוכיח דברים שבהיגיון 14/11/1937 דברים בהנהלת הסוכנות  
ההיסטוריה גזרה על ארץ-ישראל להיות מולדתו וארץ עתידו של העם היהודי 18/9/1937 יומן עבודה ב"יומן מדיני", כרך ב', עמ' 322  
לא לי לנהל מדינה זו, שניהולה כנראה לא ייתכן מבלי להזדקק להרפתקנות ולתרמית 6/11/1956 שרת מגלה בהודו כי פרץ מבצע סיני: יומן אישי 1956  
כשאנו עומדים עכשיו בפני האפשרות להיות כוח גדול בארץ בלי שנקבל לרשותנו את כל מצבות העבר שלנו, צריך שיימצא בנו האון המוסרי להחלטה 9/8/1937 נאום בקונגרס הציוני ה-  
מזדמן לנו רק לעיתים רחוקות להשמיע איש באוזני רעהו דברים שבלב 4/7/1937 מכתב לבן גוריון  
תפקידנו עכשיו הוא לחטוף וליישב. 7/6/1937 במרכז מפא"י  
רצונו של העם היהודי הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, כי עימו כוחות היצירה. 13/5/1937 ראיוון עם ג'ון הוטורן הול, המזכיר הראשי של ממשלת המנדט  
אין אנו רשאים להקריב את ארץ-ישראל למען ירושלים 22/4/1937 בישיבת הוועד הפועל הציוני  
כל אחד מאיתנו מביע את אמונתו בסגנונו הוא 22/4/1937 בישיבת הוועד הפועל הציוני  
הערבים קיימים, בתוכנו ומסביבנו, ועלינו להביא בחשבון קודם-כל אותם, ורק נוסף להם את התורכים, הפרסים, וכו'. 12/3/1937 יומן מדיני  
הם [היהודים בגולה] אינם מתפעלים משום דבר עד אשר הגרזן יורד על ראשם ממש 3/8/1936 במרכז מפא"י  
דרושה לעולם היהודי מהלומה חזקה כדי שיתעורר 28/7/1936 בוועדה מדינית, מפא"י  
יצר ההתקוממות היה מהבהב אצל הערבים כל הזמן. 28/7/1936 בוועדה מדינית, מפא"י  
בקרב המוני הערבים יש פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על היישוב הערבי 28/7/1936 בוועדה מדינית, מפא"י  
השלום הפנימי הכרחי בשעה של רתיחת מלחמה 9/7/1936 במרכז מפא"י  
לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום. 6/7/1936 בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י  
בכל מצב גרוע יש גם צד לטובה 6/7/1936 בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י  
אנו מוכרחים להיפגש עם הערבים על רקע המציאות 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  
אי-אפשר לטעון, כי מאחר שמנהיגות זו [הערבית] לא נבחרה בבחירות כלליות אין זו מנהיגות. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  
סבל זה [של הערבים בארץ ישראל] איננו מחליש את ההתנגדות אלינו אלא מגביר אותה 9/6/1936 במרכז מפא"י  
עד מה מהירות תנודותיה של המטוטלת הריגשית בעם היהודי. 25/5/1936 שיחה עם הנציב העליון  
חזון איננו עניין למשא-ומתן 23/5/1936 בוועדה מדינית, מפא"י  
כשנבנה פה פעם מדינה יהודית, ילכו ויתחזקו הקשרים בין ארץ-ישראל ושכנותיה. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  
קיומנו הלאומי, היותנו לעם, תלויים בארץ-ישראל. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  
פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  
אינני מאמין שנשיג הסכם עם הערבים לשם גידול כוחנו בארץ 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  
שאלות ללא פתרון אלו שאלות שרק הזמן יפתרן, אך אין רואים בדיוק מה יהיה הפתרון. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  
בכל מלחמה יש סכנות, אך הימנעות ממלחמה בכלל נראית לנו כסכנה החמורה ביותר. 10/5/1936 בשיחה עם הנציב העליון ווקופ  
שאלת השלום בין יהודים לערבים יכולה להיפתר רק ביצירת עובדות 10/5/1936 בשיחה עם הנציב העליון ווקופ  
ישנו עם ועם זה הוא העם הערבי. זה אולי לא מוצא חן בעינינו... אבל עלינו להתייחס לעניין ברצינות... אל נהיה ילדים בעניינים אלה. 9/10/1942 דברים באסיפת הנבחרים  
במה המדינה מעוניינת? בשלום או באי-שלום? ביציבות או באנדרלמוסיה? 1/9/1954 ראש הממשלה משה שרת בכנסת  
מדינת ישראל אינה כאותו כלי על לוח השחמט של ההיסטוריה, שמותר להקריבו בשעת-דחק 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  
ייתכן שצריך גם את המשקפיים הטובות לשפשף קצת יותר כדי לראות את האמת כמו שהיא 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  
ע"י הכרזת העיקרון של עצמאות במדיניות עדיין אינה נפתרת שום בעיה 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  
בחיים המדיניים לא הכוונה קובעת, כי אם התוצאה הממשית 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  
אין יוצרים מסגרת צבאית היום על-מנת לפרק אותה מחר. יצירת מסגרת צבאית פירושה אוריינטציה פוליטית מסוימת 24/8/1938 בוועדה פוליטית, מפא"י  
כיבוש הארץ מחדש שלא בדרך השמדת התושבים, פירושו – הצבת חיל מצב בכל כפר וכפר 24/8/1938 ועדה פוליטית, מפא"י  
המטרה המדינית של קשר עם הערבים צריכה להיות הבלטת כוחנו 6/1/1942 בוועד הפועל הציוני המצומצם  
הערבים היו טוענים: "אתם חושבים, שאם אתם מסתדרים עם האנגלים פתרתם את השאלה? אנו פה!" עכשו אנו צריכים לתפוס עמדה זו: "אתם תסתדרו עם האנגלים? אנו פה 6/1/1942 הוועד הפועל הציוני המצומצם  
בפעם הראשונה בפרוע פרעות לישראל – יש בית לפליטי החרב העומד הכן לקבלם. יש רק לפתוח את שעריו לרווחה. 10/8/1943 איגרת לאירופה  
בלי ניצחון בעלי הברית אין קיום לעמנו בעולם. אך ניצחונם בלבד אינו מבטיח את תקומתנו. הוא רק יאפשר לנו את המשך ההיאבקות 10/8/1943 איגרת לאירופה  
רק אם אנו נמלא חובתנו כלפי עצמנו נוכל לתבוע וגם להשיג את מילוי חובת אחרים כלפינו 10/8/1943 איגרת לאירופה  
השקלא יש בכוחה להרגיע את סער המוח ואין ביכולתה להשקיט את סער הלב 2/5/1918 ממכתב לדוד בית הלחמי בהיותו בצבא התורכי  
כולנו עייפים ולכולנו אין כוח, אך כולנו "עבדים היינו" והוֹיִים ונהיה מי יודע כמה 8/1/1921 ממכתב לדב הוז  
מתעוררת שאלה רצינית אם יכול אדם לנשום את האווירה של המפלגה הזאת ולהישאר איש מכבד את עצמו 3/3/1957 מיומן אישי  
מדינת ישראל קמה יען הייתה לצורך עולם, כפי שאמר עליה תיאודור הרצל 11/5/1949 בנאום בכורה בעצרת האו"ם, ניו-יורק  
ניצחון בעלי הברית היה מחטיא אחת ממטרותיו העיקריות אילו כתום מלחמת העולם השנייה נשאר העם היהודי בן בלי בית, ללא ארץ משלו. 11/5/1949 בנאום בכורה בעצרת האו"ם  
החלום הפך למציאות אך המציאות עודנה כחלום בעינינו 11/5/1951 במצעד צה"ל  
בחרנו מקום לא נוח בזמן לא נוח 28/10/1951 בישיבת ממשלה  
אני רוצה לומר לך חבר [דב] יוסף: קרח חם לא ייתכן – או קרח קר או מים רותחים 24/8/1952 בישיבת ממשלה  
אצל אומות אחרות הבינתיים אינו מכריע. אצלנו הוא קובע גורל 12/11/1953 מיומן אישי  
לדידי יש במעשה קיביה יסוד אחד שיישאר קיים ועומד: העובדה כי אנו מסוגלים למעשה הרג נחרתה עמוק בזיכרון ולא תימחה 19/11/1953 מיומן אישי  
לבון לחץ את ידי ואמר "אל תדאג, הכל יהיה כשורה ובלבד שהגויים לא יפריעו". אמרתי: "העיקר שהיהודים לא יפריעו" 23/11/1953 מיומן אישי, בעת הצעת מ"ש לראש ממשלה במקום ב"ג  
בחרתי במזכירה הראשונה משום שהיא עברית יותר מהשנייה, שירתה בצבא, בעוד שהשנייה בילתה כל השנים הללו בחו"ל, גם משום ספרדיותה, להמשך המסורת 13/2/1954 מיומן אישי  
כאשר המחוקק אמר "עין תחת עין" הוא חשב על העין של האיש שהוציא את העין 21/3/1954 בישיבת ממשלה על הפיגוע במעלה עקרבים  
האומנם גרועים אנו מכל עם? או טרם למדנו לחיות איש עם רעהו ואנו מוכנים לשבור לרסיסים מדינה זו, שזכינו בה, כנפץ ילד פותה צעצוע יקר? 3/1/1955 מיומן אישי  
ראה אראה אותו אחראי לפרשת הזוועה, ממש כשם שאיבן קַרַמַזוב היה אחראי לרצח אביו לא במעשים שעשה אלא בדעות שהפיץ 3/1/1955 מיומן אישי, על פרשת לבון  
אנו עם אשר לא ייכנע ללא מלחמה, עם המוכן לשפוך דם על עצמאותו 9/12/1946 בקונגרס הציוני הכ"ב  
הציונות היא אקטיביזם יהודי 9/12/1946 בקונגרס הציוני הכ"ב  
יש לנו מה להפסיד ועלינו לחשב היטב את חשבון ההישג מול ההפסד 9/12/1946 בקונגרס הציוני הכ"ב  
מרכז הכובד איננו בשאלה מה יהיה, אלא בשאלה מה עלינו לעשות 12/6/1941 בוועידה ה-5 של מפא"י  
מלחמה זה שימוש בכוח כדי לפתור דברים שאינם ניתנים להיפתר בדרך אחרת. מדוע מוכרח הדבר להיפסק בשעה שהוא נוגע לתיקון עוול היסטורי לגבי העם היהודי 17/12/1941 ביומן מדיני  
מאימתי חדל המצפון להיות אינטרס? מצפון זה אינטרס! 9/10/1942 באספת נבחרים  
אם כזהו המצב, שהאישה היא יצור שמחייב הגנה מיוחדת, שאין לסמוך עליה – אז בבקשה, אל נתבע גיוס לצבא! 8/1/1942 במרכז מפא"י  
ייאוש פירושו ניצחון השטן – ולכן לא יקום ייאוש ולא יהיה. "סטרומה" היא התפרצות יצר החיים של יהודים – התפרצות מעבר לכל ייאוש 9/10/1942 באסיפת נבחרים  
הקבוצה היא שלב מכריע בתהליך הגשמת הסוציאליזם העברי, ואינו מבייש אותנו בעולם 12/10/1952 במועצת איחוד הקבוצות והקיבוצים  
נניח שגיבלי פעל על דעת עצמו כלום לא מוטלת גם אז האחריות המוסרית על לבון, אשר הטיף בלי הרף למעשים של טירוף דעת 10/1/1955 ביומן אישי  
אנשים משונים, שהתרגלו לחשוב כי אי-אפשר לשמור על רוח הצבא מבלי שניתן לו מזמן לזמן חופש להקיז דם 24/1/1955 ביומן אישי  
שבתי הביתה אך ארצי הלכה ממני 9/12/1956 ביומן אישי  
כאיש מדיני נפלתי חלל במערכה הזאת, וגם אבדה זאת יש לרשום 2/12/1956 ביומן אישי  
אם נתנהג כמטורפים יטפל בנו העולם כמו שמטפלים במטורפים 6/11/1956 ביומן אישי  
אני דוּד סגור הרותח בפנים ללא מוצא בשביל הקיטור 25/11/1964 גלויה לאסתר הרליץ בניו יורק מחופשה באילת  
החברים פוחדים לומר לב"ג את האמת בפניו. אני מתעב את הפחד הזה שהשתרר בחיינו 24/3/1953 ביומן אישי  
כל הרפתקנות מטורפת הופכת מייד לגבורה עילאית וכל הפקרות נפשעת מורמת על נס לגילוי מרהיב של לאומיות צרופה 22/3/1957 ביומן אישי  
הציבור כולו שותף להכרה כי המדינה ניצלה מסכנת כליה או לפחות מאסון של חורבן איום, וכי היא חייבת את הצלתה לתכנונו, חזונו ועוז רוחו של אדם יחיד. ה 2/12/1956 ביומן אישי  
תהי יד אחת מחזקת בשלח ואחת מושטת לשלום 2/1/1956 בכנסת  
הארץ עוד אינה נושא אותנו. היא קטנה ודלה ואנו יצורים יותר מדי מורכבים ועדינים בשבילה 17/1/1923 ממכתב לדוב הוז ואליהו גולומב  
ההיסטוריה אינה הגשמת תוכנית. היא ניצול הזדמנויות או החמצתן 5/2/1933 במרכז לענייני עבר הירדן בנושא התיישבות שם  
עם, אשר ארצו נכבשה ונשארה לו מצודה אחרונה להגנה, ובשעה שקומץ המגינים עומדים על חומות ירושלים, יש מלחמת-אחים – עם כזה לא יבנה מדינה! 8/8/1934 במרכז מפא"י  
אני משוכנע שבקרב המוני הערבים בארץ קיים גורם של פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על הגזע הערבי בארץ 28/7/1936 בוועדה פוליטית, מפא"י  
דווקא בימי הרעה יש להגביר את הפעולה 13/10/1936 ביומן מדיני  
חיינו הם בכלל שלשלת אחת בלתי פוסקת של מערכות 22/1/1937 במועצת מפא"י  
שום גזרה איננה מילה אחרונה של ההיסטוריה 22/3/1937 במועצת מפא"י  
שום דבר איננו הולך לאיבוד, לא בטבע ולא בפוליטיקה 22/1/1937 במועצת מפא"י  
אין דבר שאין לו משקל בחיים המדיניים 22/3/1937 במועצת מפא"י  
היום היתרנו "חילול שבת" על ימין ועל שמאל, למגינת לבו של שר הדתות, אשר לא עצר כוח לבלום את כניעת המושג הגלותי על השבת. 16/3/1955 יומן אישי  
השאלה הראשונה ביחס לערבים היא, קודם כל, שאלה לא ערבית, כי אם שאלה יהודית 28/9/1942 שורשי העימות הערבי-יהודי, הרצאה בסמינר ארצי ראשון למפקדי ה"הגנה", כפר אזר  
הברירה היא בין מדינת שוד לבין מדינת חוק 14/1/1955 פרשת התאבדות אורי אילן בכלא הסורי  
רשומת ניסוי לחיפוש ננניסססיוננני 5/3/1949
 
איזו משתי הנשמות המתרוצצות בין דפי התנ"ך תנצח את יריבתה בקרב העם הזה? 8/3/1955 פרשת מאיר הר-ציון  
לשלוח מחאות לסיפוק עצמי? בשביל זה אפשר לכתוב מאמר טוב 19/3/1951 ישיבת ועדת חו"ב של הכנסת  
החברה האנושית צריכה לשאוף לדרגה מוסרית כזאת שאסור יהיה ליטול חיי אדם 28/6/1949 ישיבת ממשלה בנושא ביטול עונש המוות  
לגבי בחורים כאלה [יהודים רוצחי ערבים] מצווה לקיים עונש מוות. כל זמן שזה איננו, הרציחות תימשכנה ואנחנו ניתן את הדין עליהן. 1/1/1951 ישיבת ממשלה שעסקה בנושא ביטול עונש המוות