אמרות משה שרת
אין יוצרים מסגרת צבאית היום על-מנת לפרק אותה מחר. יצירת מסגרת צבאית פירושה אוריינטציה פוליטית מסוימת
תאריך
24/8/1938
צבא אין מייסדים כהוראת שעה, אלא כדבר תמידי. אין יוצרים מסגרת צבאית היום על-מנת לפרק אותה מחר. יצירת מסגרת צבאית פירושה אוריינטציה פוליטית מסוימת
הקשר
בוועדה פוליטית, מפא"י
העתקת קישור