אמרות משה שרת
הקבוצה היא שלב מכריע בתהליך הגשמת הסוציאליזם העברי, ואינו מבייש אותנו בעולם
תאריך
12/10/1952
אין הסוציאליזם תפריט קבוע, שאפשר להזמינו מראש על כל פרטיו. זהו מעשה יצירה המתגשם יום יום תוך ניצול אפשרויות חדשות מדי התגלותן, ופיתרון בעיות מדי התעוררותן. הקבוצה היא שלב מכריע בתהליך הגשמת הסוציאליזם העברי, ואינו מבייש אותנו בעולם.
הקשר
במועצת איחוד הקבוצות והקיבוצים
העתקת קישור