אמרות משה שרת
מזדמן לנו רק לעיתים רחוקות להשמיע איש באוזני רעהו דברים שבלב
תאריך
4/7/1937
בחיינו הטרופים, גם כשאנו מושכים בעול שכם אחד ונלחמים כתף אל כתף, מזדמן לנו רק לעיתים רחוקות מאוד – או שלא מזדמן כלל – להשמיע איש באוזני רעהו דברים שבלב.
הקשר
מכתב לבן גוריון
העתקת קישור